You are here:

Realisatie Talentencentrum weer stap dichterbij

Maandag 24 augustus ondertekende onze bestuursvoorzitter Rob Neutelings samen met wethouder Daan Quaars van gemeente Breda de samenwerkingsovereenkomst voor het Talentencentrum. Daarmee is een volgende belangrijke stap gezet naar het multifunctioneel sportcentrum voor top- en breedtesport. Dit komt op de locatie van Curio aan de Terheijdenseweg 414 in Breda.

24082020 Impressie Talencentrum

Ontmoetingsplek
De Gemeente Breda ontwikkelt het Talentencentrum met verschillende partners. Hiermee geeft ze zoveel mogelijk talentvolle sporters, met of zonder beperking, de kans zich in hun eigen regio te ontwikkelen.
Het centrum biedt ruimte aan regionale trainingscentra, individuele talenten, de mbo-opleiding sport en bewegen van Curio, breedtesportverenigingen en andere (sport)organisaties. Daarnaast heeft het  een functie als ontmoetingsplek en uitvalsbasis voor sportprofessionals.

Samenwerkingsovereenkomst
De gemeente en Curio maken in hun overeenkomst afspraken over het gebruik van het sportcomplex voor de opleiding sport en bewegen. Dat heeft ook betrekking op de exploitatie van het complex.

“Wij zijn zeer enthousiast dat we samen met de gemeente Breda zo’n mooie sportfaciliteit op het terrein van Curio kunnen realiseren. Dit wordt hét visitekaartje voor het sportonderwijs in Zuidwest Nederland. Het is een mooi voorbeeld van samenwerking met de gemeente, die ook het werkveld ten goede komt. En voor onze docenten biedt dit nog betere faciliteiten om hun studenten optimaal voor te bereiden op dat werkveld. Ik ben heel trots dat we daar onze studenten van sport en bewegen mogen opleiden! Daarnaast gebruiken we het ook nog voor andere opleidingsactiviteiten, zoals bij onze veiligheidsopleidingen en de vmbo’s”, aldus Rob Neutelings.

Wethouder Daan Quaars vult aan: “Ook ik ben blij met deze samenwerking met Curio. Het Talentencentrum wordt een plek met een hele grote aantrekkingskracht voor iedereen die iets met sport en bewegen heeft. Sporters uit Breda en omstreken krijgen hier de kans om zich in hun eigen regio te ontwikkelen”.

Start bouw in 2021
De gemeente heeft ook een overeenkomst ondertekend met aannemer Van Wijnen voor het realiseren van het gebouw. Als eerste stap zal de aannemer samen met de architect in een bouwteam het ontwerp voor het gebouw verder uitwerken. Daarna wordt een uitvoeringsovereenkomst gesloten om het gebouw daadwerkelijk te realiseren. De start van de bouw staat gepland in het voorjaar van 2021.

Voorlopig ontwerp
Het voorlopig ontwerp bestaat uit een grote sporthal met 450 zitplaatsen. Er is ook een indoor atletiekaccommodatie, een krachthonk, diverse werk- en vergaderplekken, behandelruimtes en een horecagelegenheid. De buitenruimte van het Talencentrum krijgt een groene en sportieve invulling.