You are here:

Opleiding ZORO, zorgstudenten en -professionals versterken elkaar

Curio werkt graag samen met partners uit de praktijk, om studenten zo goed mogelijk op hun werk voor te bereiden. De nieuwe training ZORO is daar een mooi voorbeeld van: zorgstudenten én professionals uit de zorg, leren van elkaars ervaringen. De cursus is het resultaat van samenwerking tussen enkele Belgische en Nederlandse partners en opleidingen.

Interreg Zoro

In februari start de gratis training voor de eerste keer. Er is in totaal plaats voor 18 cursisten. Het is de bedoeling dat dit zowel studenten zijn, als professionals die kort of lang in de zorg werken. In 4 bijeenkomsten gaan zij hun werkervaring delen en benutten. Volgens planning start de volgende training na de zomervakantie. Daniëlle Deelen is namens Curio projectvertegenwoordiger bij ZORO.

Waarom ZORO?

In Vlaanderen werken meer dan 350.000 mensen in de zorg, in Nederland zelfs ruim 1 miljoen. Toch zijn er handen tekort. Tegelijk verandert er veel in de gezondheidszorg. Meer mensen hebben langer zorg nodig. Mensen willen langer thuis blijven wonen en wensen inspraak in de zorg die ze krijgen. Zorg wordt steeds meer digitaal aangeboden. Zorgverleners (in spe) kunnen hier nog beter op voorbereid worden.  

Het Interreg Vlaanderen-Nederland project ZORO (Zorgroute Arbeidsmarkt) gaat hierbij helpen. Het gaat studenten beter voorbereiden op hun werk in de zorg. En het gaat zorgverleners een kans geven om bij te leren.

In de ZORO-training staan 4 competenties centraal. Een competentie is een geheel van kennis (wat je weet), vaardigheden (wat je kan) en attitudes (hoe je je gedraagt). Het gaat hierbij niet om het aanleren van zorghandelingen.

Tijdens de training gaan studenten en zorgverleners oefenen met een ZORO-casus en een eigen praktijkcasus. De 4 ZORO-competenties:

  1. Interprofessioneel samenwerken: een zorgontvanger heeft een heel team van zorgverleners rond zich, elk met hun eigen rol en expertise. Een goede interprofessionele samenwerking tussen die zorgverleners en met de zorgontvanger, is heel belangrijk.
  2. Intrapreneurship: een zorgverlener moet nadenken bij de eigen handelingen. En daarbij moet hij durven initiatief nemen om dingen te veranderen als ze beter kunnen. Het doel daarbij is steeds de zorg te verbeteren, zonder de behoeftes van de zorgontvanger uit het oog te verliezen.
  3. Technologische wendbaarheid: informatie- en communicatietechnologieën (ICT) winnen overal aan belang, zo ook in de zorg. We spreken dan van zorgtechnologie. Zorgverleners moeten kunnen omgaan met zorgtechnologische hulpmiddelen.
  4. Ethisch handelen: als zorgverlener denk je na over hoe je omgaat met de zorgontvanger. Kan je je in de zorgontvanger verplaatsen? Heb je oog voor diens noden en behoeften? En hoever wil je daarin gaan?

De ZORO-training is bedoeld voor studenten en startende of ervaren zorgverleners. Dit voor alle niveaus, zowel voor zorgverleners die geen formele of een korte opleiding volgden, zorgkundigen en verpleegkundigen (mbo4, hbo5 en bachelors). ZORO kiest expliciet voor een gemengde groep.

In februari 2021 start de ZORO-training. De opleiding zal een eerste keer met online bijeenkomsten getest worden: in februari, maart, april en mei, is er steeds een contactmoment. In september starten we de training p 5 plaatsen tegelijk, bij de projectpartners: Curio op locatie Roosendaal, Gouverneur Kinsbergencentrum (Wilrijk, BE), VIVES graduaat Verpleegkunde (Kortrijk, BE) en VIVES Hogeschool (Brugge, BE).

Ben je geïnteresseerd in de training? Of ken jij studenten of zorgprofessionals die geïnteresseerd zijn? Laat dit alvast aan ons weten! We nemen contact met je op om je verder te informeren over de cursus en de inschrijfmogelijkheden. 

Over het project ZORO

Gouverneur Kinsbergencentrum, het provinciaal centrum voor zorgeconomie en -innovatie, startte in 2019 dit project samen met verschillende Vlaamse en Nederlandse onderwijsinstellingen: Curio, Universiteit Antwerpen, VIVES graduaat Verpleegkunde en VIVES Hogeschool. Het project loopt drie jaar. Dankzij de cofinanciering van Interreg Vlaanderen-Nederland, Gouverneur Kinsbergencentrum, Provincie Antwerpen en de verschillende partners wordt een budget van 2 miljoen euro vrijgemaakt.