You are here:

Opleiding ZORO, zorgstudenten en -professionals versterken elkaar

Curio werkt graag samen met partners uit de praktijk. Dat is om studenten zo goed mogelijk op hun werk voor te bereiden. De nieuwe training ZORO is daar een mooi voorbeeld van: zorgstudenten én professionals uit de zorg, leren van elkaars ervaringen. De cursus is het resultaat van samenwerking tussen enkele Belgische en Nederlandse partners en opleidingen.

In februari start de gratis online training voor de eerste keer. Er is in totaal plaats voor 18 cursisten. Het is de bedoeling dat dit zowel studenten zijn, als professionals die kort of lang in de zorg werken. In 4 bijeenkomsten gaan zij hun werkervaring delen en benutten. Volgens planning start de volgende training na de zomervakantie. Ben jij geïnteresseerd in de training? Of ken je mensen die het interessant zouden vinden? Meld je dan aan.

Waarom ZORO?

In Vlaanderen en Nederland werken meer dan 1,3 miljoen mensen in de zorg. Toch zijn er handen tekort. Tegelijk verandert er veel in de gezondheidszorg. Meer mensen hebben langer zorg nodig. Mensen willen langer thuis blijven wonen en wensen inspraak in de zorg die ze krijgen. Zorg wordt steeds meer digitaal aangeboden. Zorgverleners (in opleiding) kunnen hier nog beter op voorbereid worden.  

Het Interreg Vlaanderen-Nederland project ZORO (Zorgroute Arbeidsmarkt) helpt hierbij. Het bereidt studenten beter voor op hun werk in de zorg. En het geeft  zorgverleners een kans om bij te leren.

De ZORO-training draait om 4 competenties. Een competentie is een geheel van kennis (wat je weet), vaardigheden (wat je kan) en attitudes (hoe je je gedraagt). Het gaat in de training niet om het aanleren van zorghandelingen.

Tijdens de training gaan studenten en zorgverleners oefenen met een ZORO-casus en een eigen praktijkcasus.

Dit zijn de 4 ZORO-competenties:

  1. Interprofessioneel samenwerken: een zorgontvanger heeft een heel team van zorgverleners rond zich, elk met hun eigen rol en expertise. Een goede interprofessionele samenwerking tussen die zorgverleners en met de zorgontvanger, is heel belangrijk.
  2. Intrapreneurship (persoonlijk ondernemerschap): een zorgverlener denkt na over de eigen handelingen. En durft initiatief te nemen om dingen te veranderen als ze beter kunnen. Het doel daarbij is steeds de zorg te verbeteren. Zonder de behoeftes van de zorgontvanger uit het oog te verliezen.
  3. Technologische wendbaarheid: informatie- en communicatietechnologieën (ICT) worden steeds belangrijker. Ook in de zorg. We spreken dan van zorgtechnologie. Zorgverleners moeten kunnen omgaan met zorgtechnologische hulpmiddelen.
  4. Ethisch handelen: als zorgverlener denk je na over hoe je omgaat met de zorgontvanger. Kun je je in de zorgontvanger verplaatsen? Heb je oog voor wat hij nodig heeft? Hoever wil je daarin gaan?

De ZORO-training is bedoeld voor studenten en startende of ervaren zorgverleners. Voor alle niveaus, zowel voor zorgverleners die geen formele of een korte opleiding volgden, zorgkundigen en verpleegkundigen (mbo4, hbo5 en bachelors). ZORO kiest expliciet voor een gemengde groep.

In februari 2022 start de nieuwe ZORO-training. Daniëlle Deelen is namens Curio projectvertegenwoordiger bij ZORO.

Interreg Zoro

Over het project ZORO

Gouverneur Kinsbergencentrum, het provinciaal centrum voor zorgeconomie en -innovatie, startte in 2019 dit project samen met verschillende Vlaamse en Nederlandse onderwijsinstellingen: Curio, Universiteit Antwerpen, VIVES graduaat Verpleegkunde en VIVES Hogeschool. Het project loopt drie jaar. Dankzij de cofinanciering van Interreg Vlaanderen-Nederland, Gouverneur Kinsbergencentrum, Provincie Antwerpen en de verschillende partners wordt een budget van 2 miljoen euro vrijgemaakt.