You are here:

Meekijkbril als oplossing voor krapte in de zorg

Dankzij een bijdrage uit het Coronafonds Arbeidsmarkt Regio West-Brabant wordt een slimme ‘meekijkbril’ ingezet om krapte in de zorg aan te pakken. Onze studenten van de zorgopleidingen kunnen door deze innovatieve tool op afstand worden begeleid door docenten en stagebegeleiders.

Curio doet dit project ‘Gezondheidszorg zonder afstand’ samen met Stichting Care Innovation Center West-Brabant, Avans Hogeschool, 1Minuut, tanteLouise en de gemeente Breda. Het doel is om door het inzetten van de meekijkbril een aantal belangrijke uitdagingen in de gezondheidszorg aan te pakken, die door het coronavirus extra zijn uitvergroot.

Meekijkbril
Foto: 1Minuut

Hoog ziekteverzuim

De gezondheidszorg kampt met een krapte op de arbeidsmarkt. Door de hoge werkdruk is het ziekteverzuim hoog en staat ook het begeleiden van (aankomend) personeel onder druk. Door corona is deze situatie alleen maar verder verergerd. Medewerkers die als gevolg van lichamelijke klachten of met milde covid-klachten thuis zitten, kunnen nu met de meekijkbril studenten op afstand begeleiden, nieuwe medewerkers inwerken of uitzendkrachten wegwijs maken in de organisatie. Een studiebegeleider kan met de verzorgende of verpleegkundige in opleiding meekijken en een examen afnemen. Maar ook dermatologen kunnen tijdens handelingen van de wondverpleegkundigen meekijken en advies geven.

Begeleidingscapaciteit

Er is steeds meer belangstelling voor onze zorgopleidingen, maar het is lastig om aan voldoende ervaringsplaatsen met goede begeleiding te komen. Door de meekijkbril in te zetten wordt de begeleidingscapaciteit van studenten en nieuwe medewerkers vergroot en ronden meer studenten hun opleiding succesvol af.

Het is een mooi voorbeeld hoe door het gebruik van innovatieve technieken problemen in de zorg kunnen worden aangepakt.