You are here:

Gouden schalen gezonde schoolkantine uitgereikt

Vrijwel al onze vmbo- en mbo-locaties hebben de gouden schaal voor gezonde schoolkantine behaald. Met deze schaal laten we zien dat we voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria.

Gezonde schoolkantine

Deze criteria zijn opgesteld door deskundigen van o.a. het Voedingscentrum. De scholen zijn trots op dit behaalde resultaat. Het past in het streven om leerlingen en studenten bewust te maken van hun eetgedrag.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben de scholen aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Ook Gezonde scholen
De Gezonde Schoolkantine is onderdeel van de Gezonde School. Curio de rotonde heeft dat vignet aan de gevel. Zo zijn er naast speciale aandacht voor voeding ook andere activiteiten ingezet, zoals meer bewegen en sporten, gezond gewicht en niet roken. Daarnaast is er een waterkraantje met gekoeld water, een beleid i.v.m. doorverwijzing GGD en testen om gegevens van de school te monitoren. Coördinator Jennifer de Vos van Curio de rotonde is daarom extra trots: “Met dat vignet aan de buitengevel kan iedereen zien dat onze school een Gezonde School is. Belangrijker is dat onze leerlingen het ervaren en er voordeel van hebben”.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Op www.gezondeschool.nl. staat meer informatie erover.