You are here:

Gemeenteraad Breda stemt in: Stedelijk Gymnasium en Graaf Engelbrecht dichterbij overdracht van Curio naar SKVOB

In de afgelopen periode hebben Curio(*) en SKVOB e.o. (**) mogelijkheden onderzocht om het Stedelijk Gymnasium Breda en Graaf Engelbrecht bestuurlijk over te dragen van Curio naar SKVOB. Een overdracht blijkt zowel mogelijk als wenselijk voor alle partijen. Burgemeesters en wethouders Breda gaven eerder een positief advies op het onderzoek naar de ‘fusie’. In de raadvergadering van 26 november stemde de gemeenteraad in met het plan. Het wachten is nu op instemming van de medezeggenschapsraden van zowel ‘het Stedelijk’ als ‘de Graaf’ en de GMR van SKVOB.

Stap in proces

De gemeente, betrokken vanwege het openbare karakter van beide scholen, is positief over de plannen. Daarmee beschikken de medezeggenschapsraden van beide scholen over de volledige informatie, om ook te kunnen instemmen. Als de raden instemmen met de bestuurlijke overdracht, kan de daadwerkelijke overdracht op 1 augustus 2022 worden voorbereid. De formele besluitvorming door de betrokken besturen en instemming door de raden van toezicht zijn onderdeel van dat proces.  

Het streven daarbij is dat leerlingen en ouders er zo min mogelijk van merken en vooral zien dat beide scholen goed op hun plek terecht komen.  

Curio kiest beroepsonderwijs

De bestuurlijke overdracht komt voort uit een koerswijziging bij Curio. Daarbij wordt de focus volledig gericht op beroepsonderwijs. Rob Neutelings, bestuursvoorzitter Curio: “Stedelijk Gymnasium Breda en Graaf Engelbrecht passen minder goed bij onze keuze voor het (voorbereidende) beroepsonderwijs. Daar ligt onze focus. Vanzelfsprekend is een goede positie van beide scholen in Breda voor ons wél belangrijk. SKVOB krijgt er 2 scholen bij waar onderwijs van prima kwaliteit wordt geleverd en die financieel gezond zijn. SKVOB is uitstekend in staat om hun goede positie te behouden en verder te versterken.”

Meerwaarde voor SKVOB

Curio onderzocht hoe beide scholen bij een ander bestuur kunnen aansluiten. SKVOB kwam als logische partij in beeld. Berend Buddingh, voorzitter college van bestuur SKVOB: “Het is belangrijk dat Breda scholen met een openbaar karakter aanbiedt. Zo kunnen ouders en leerlingen écht kiezen voor een school die bij hen past. Het Stedelijk Gymnasium en Graaf Engelbrecht zijn een waardevolle aanvulling op het aanbod van SKVOB. We gaan profiteren van de uitwisseling van elkaars kennis en expertise. Wij zijn blij met deze verrijking van ons onderwijs.” 

Uit het onderzoek naar het effect van een overdracht – in technische zin een fusie – kwam een positief resultaat:

  1. Openbare mavo, havo en vwo wordt op deze manier behouden voor Breda
  2. SKVOB als nieuw bestuur voor Stedelijk Gymnasium en Graaf Engelbrecht levert de beste meerwaarde op voor leerlingen, ouders en personeel. De overdracht draagt bij aan de kwaliteit van het openbaar onderwijs.
  3. De overdracht naar SKOVB versterkt de positie van beide scholen, waar het gaat om schooloverstijgende vraagstukken.
  4. De uitwisseling van kennis en kunde met de overige avo-scholen binnen SKVOB, levert meerwaarde op voor Stedelijk Gymnasium en Graaf Engelbrecht. Curio richt zich immers op beroepsonderwijs.

(*)Curio is Stichting Curio onderwijsgroep West-Brabant
(**)SKVOB e.o. is Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda e.o.