You are here:

Curio en Avans slaan handen ineen voor gerobotiseerde stadslandbouw

Curio en Avans Hogeschool gaan samenwerken op het gebied van gerobotiseerde stadslandbouw. Hiervoor stellen we een kas van 300 m2 ter beschikking op onze campus aan de Frankenthalerstraat in Breda. Donderdag 4 februari werd daar een  Farmbot geïnstalleerd. Dit is een robot die kan zaaien, de plantjes op het juiste moment water kan geven en onkruid kan herkennen en bestrijden. Een van de aandachtsgebieden in het programma is het stimuleren van gezonde en veilige voeding om zo te werken aan gezondheid en vitaliteit.

Stimuleren stadslandbouw in Breda

Urban Living Lab Breda (ULLB) en het Expertisecentrum Technische Innovatie (ETI) van Avans gaan samen met Curio onderzoeks- en onderwijsprogramma’s voor mbo en hbo ontwikkelen. We onderzoeken ook welke technologie kan worden toegevoegd. Zo wordt gekeken of de Farmbot tot nog meer handelingen in staat is en nog beter zijn werk kan doen. Ook gaan we bij inwoners van Breda de mogelijkheden van de Farmbot bekend maken. Zo willen we het gebruik ervan stimuleren. Hiermee wordt stadslandbouw als maatschappelijke beweging in de stad gestimuleerd. De kennis uit onderzoek levert daarnaast ook ‘winst’ op voor zowel professionals in de praktijk als voor studenten en docenten in het onderwijs.

Verrijking mbo praktijkonderwijs

Het werken met de Farmbot is een verrijking voor de praktische kennis van de Curio studenten van de opleidingen Vakbekwaam medewerkers Teelt en Vakexpert teelt en groene technologie. In de praktijk wordt nu al samengewerkt met Pixelfarming Robotics uit Andel. Dit bedrijf was in 2020 door Curio  genomineerd als leerbedrijf van het jaar. Op termijn worden studenten engineering betrokken om de kop van de robot te bewerken.

Maatschappelijke beweging

Avans-onderzoekers en studenten starten eerst met het plaatsen van de Farmbot. Daarna werken ze  verder aan projecten die het afgelopen jaar zijn gestart. Om het programma uit te bouwen tot een maatschappelijke beweging is programmamanager Marius Monen voor een dag in de week aangetrokken. Daarnaast zijn Daniel Telgen (lector Robotisering & Sensoring bij Avans), Raymond Sparreboom (kenniskringlid lectoraat Robotisering & Sensoring en initiatiefnemer ULLB) direct betrokken. Vanuit Curio zijn dat de docenten Bas Postma (vmbo - Curio prinsentuin van cooth) en Ardjan van Straaten (mbo - opleidingen groen en dier).

Bekijk voor een nadere toelichting over de farmbot ook het volgende filmpje:

- Farmbot in education