You are here:

Dringend advies dragen mondkapjes

Curio adviseert zeer dringend om mondkapjes te dragen binnen alle schoolgebouwen en leslocaties. Hiermee volgen we de lijn van het kabinet, de vo-raad en mbo-raad. Deze maatregel gaat maandag 5 oktober a.s. in en geldt voor al onze scholen en onderwijslocaties.

Voor praktijklessen waar de anderhalve meter niet kon worden gehandhaafd, gold dit advies al. Nu geldt dit advies ook voor het lopen door de gangen, de kantine en overige ruimten op school. In een lessituatie waar de hele les veilige afstand te waarborgen is (minimaal anderhalve meter), hoeft geen mondkapje te worden gedragen. Studenten/leerlingen moeten zelf voor een mondkapje zorgen.

Dit betekent dat het personeel tegen de leerlingen/studenten kan zeggen: “Wij willen dat je een mondkapje draagt op de gangen, in de kantine etc.”.

Voor stages buiten Curio volgen we de regels van het stagebedrijf.

Waarom een zeer dringend advies en geen verplichting?

Er zijn scholen die een mondkapjesplicht invoeren. Curio kiest daar niet voor omdat het bijzonder lastig te handhaven is. Verder is het treffen van sancties bij overtreden van een mondkapjesplicht juridisch zeer ingewikkeld.