You are here:

Curio verplicht dragen mondkapje op alle locaties

Met ingang van maandag 9 november stelt Curio het dragen van een mondkapje verplicht op alle Curio-locaties. Dit geldt voor iedereen die zich in het gebouw bevindt en dus ook voor leveranciers, bezoekers, etc. 

Vooruitlopend op de landelijke verplichting en vanwege de groeiende onrust op scholen van Curio, heeft de raad van bestuur op verzoek van een aantal locaties deze maatregel getroffen.

Het aantal besmettingen blijft toenemen, ook op onze locaties. Curio neemt daarom haar verantwoordelijkheid, zodat strengere maatregelen niet nodig zijn. We willen graag dat onze schoolgebouwen open kunnen blijven voor fysiek onderwijs.

Het dringende advies sinds 5 oktober om een mondkapje te dragen, is niet voldoende gebleken. Door het dragen van mondkapjes verplicht te stellen, kunnen we beter handhaven.  Curio ziet het terugdringen van het virus als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, waarbij de veiligheid en gezondheid van leerlingen, studenten en medewerkers voorop staan.