You are here:

Curio zoekt surveillanten voor optimaliseren online lessen

Voor onze vmbo-scholen zoeken we surveillanten. Zo kunnen we de online lessen optimaal verzorgen. Onze docenten die vanuit huis lesgeven worden ondersteund doordat iemand fysiek in de klas aanwezig is. Voor de leerlingen is het handig de aandacht erbij te blijven houden of als zij een vraag hebben.

De online lessen waar het over gaat, zijn nodig omdat een docent vanwege gezondheidsklachten uit voorzorg thuisblijft. Bijvoorbeeld bij een lichte verkoudheid. Hij is dan niet dusdanig ziek dat hij geen les kan geven. Vandaar dat hij de les online van huis uit verzorgt aan de leerlingen die in de klas zitten.

“Om te zorgen dat de leerlingen de aandacht erbij houden, zetten we surveillanten in. Nu wordt dat opgelost met docenten die een tussenuur hebben, of medewerkers met andere taken. Dat geeft weer extra belasting. Bovendien redden we het daar waarschijnlijk niet mee als het de komende periode weer kouder wordt. Medewerkers kunnen dan sneller en vaker verschijnselen vertonen. We anticiperen dus op de komende periode”, aldus bestuursvoorzitter Rob Neutelings.

Unieke kans

De surveillant moet dus zorgen dat de les in het lokaal soepel verloopt. Ze helpen bij de techniek in het lokaal zoals het klaarzetten van het digibord. En ze ondersteunen waar nodig de leerlingen. Een belangrijk punt is ook het toezicht op de naleving van de coronavoorschriften. Ze kunnen ook ingezet worden als surveillant tijdens examens. Van te voren krijgt elke surveillant een uitgebreide instructie.

“De surveillanten die we zoeken kunnen mensen zijn die parttime werken of die tijdelijk geen werk hebben. Het is ook een unieke kans om ervaring op te doen binnen het onderwijs. En er is een mogelijkheid om dichtbij huis te werken. We hebben namelijk vmbo-scholen in Breda, Andel, Oosterhout, Oudenbosch, Bergen op Zoom en Halsteren. Voorwaarde is wel dat ze het leuk vinden om met vmbo-leerlingen van 12 tot 17 jaar te werken. Uiteraard zorgen we voor een veilige omgeving in de lokalen conform de RIVM-richtlijnen, “ zegt Rob. “Er zijn daarvoor onder andere kuchschermen en mondkapjes beschikbaar.”

Een verklaring van goed gedrag is noodzakelijk. Die wordt door Curio vergoed. Daarnaast is er ook een vergoeding van € 12,50 bruto per uur. Aanmelden kan via flexpool@curio.nl.  Of kijk op de website www.werkenbijcurio.nl.