You are here:

Curio gaat over op afstandsonderwijs op alle locaties

Alle locaties van Curio gaan tot en met 6 april dicht voor studenten en leerlingen. Dat is het gevolg van het kabinetsbesluit van zondagmiddag 15 maart naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus. Dat betekent voor Curio dat in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, alle locaties tot en met 6 april dicht gaan voor leerlingen en studenten en dus niet alleen de locaties voor het mbo, Nederlands als tweede taal en Basiseducatie.

Curio houdt hierbij rekening met studenten en leerlingen met ouders in cruciale functies. Zij kunnen in overleg met hun contactpersoon van Curio, wel naar school komen. Ook geven wij ruimte aan leerlingen en studenten om hun spullen in de komende dagen op school op te halen, mits ze nodig zijn bij de voorbereiding op de examens of voor het leren op afstand. Let op: hierover word je via de website nader geïnformeerd. Kom dus niet op eigen gelegenheid naar school zonder nader bericht van ons.

Docenten bereiden het afstandsleren voor. Studenten en leerlingen worden hierover geïnformeerd door hun docenten. Deelname aan het afstandsleren is verplicht.

Er komen veel vragen binnen over stages. Onze richtlijn op dit moment, is dat stages tijdelijk geen doorgang vinden, met uitzondering van de stages in de cruciale functies. Denk daarbij aan o.a. zorg en kinderopvang. Twijfelt u daarover, checkt u dan de website van het ministerie van OCW of overleg met de stagebegeleider.

De details van dit besluit worden in de komende dagen verder uitgewerkt. Dan kunnen wij ook meer toelichten over de gevolgen voor examens, stages, toetsen, etc. Wij vragen uw geduld om dat goed te kunnen voorbereiden. Curio is druk met het inrichten van afstandsleren.

Tot slot: Wij vragen iedereen dringend om de richtlijnen van het RIVM rondom het coronavirus daarbij te hanteren. Kom dus niet naar school als je hoest, verkouden bent, of koortsig bent. Kom dus alleen als je in goede gezondheid verkeert en zorg voor gepaste afstand.

Via onze website curio.nl vindt u steeds de laatste informatie.