You are here:

Curio blijft enige aanbieder opleiding mbo Marketing, Communicatie en Evenementen in Breda

Begin april werd bekend dat alleen Curio de mbo-opleiding Marketing, Communicatie en Evenementen (MCE) in Breda mag aanbieden. De Rooi Pannen biedt deze opleiding reeds aan in Tilburg. Zij wilde deze voor komend schooljaar ook in Breda uitrollen. We hebben daartegen bezwaar aangetekend bij de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO). Op 2 april heeft deze commissie haar advies hierover gepubliceerd. Daarin wordt tegemoet gekomen aan ons bezwaar. Als belangrijkste reden wordt aangevoerd dat het aanbieden van twee dezelfde opleidingen binnen één werkgebied niet in het belang is van studenten en bedrijven. Dat heeft vooral te maken met de beschikbaarheid van voldoende stageplaatsen en werkgelegenheid. Wij zullen in overleg met De Rooi Pannen bekijken wat het maximum aantal studenten voor deze opleiding in de regio kan zijn met het oog op stage, werkgelegenheid en doorstroom naar hbo.

Werkgebied
De opleiding MCE verzorgen we al tientallen jaren op onze locaties in Roosendaal en Breda. De laatste jaren zit daar weer groei in. De Rooi Pannen biedt deze opleiding in Tilburg aan en wilde studenten uit de regio Breda meer keuzevrijheid bieden. Studenten uit de omgeving van Breda hebben nog steeds de keuze: zij kunnen zich nog tot 1 mei inschrijven voor deze opleiding bij Curio te Breda of bij De Rooi Pannen te Tilburg.

Toetsing nieuwe opleidingen
Voor het starten van een nieuwe opleiding in een bepaalde regio moet de macrodoelmatigheid worden getoetst. Dat houdt in dat er onderzoek moet worden gedaan of er voldoende stageplaatsen zijn in de regio waar de opleiding wordt gegeven. Ook wordt er getoetst of er voldoende werkgelegenheid is. Het ministerie van Onderwijs (OCW) heeft deze regel enkele jaren geleden ingesteld om te voorkomen dat studenten worden opgeleid voor vakgebieden waar geen of te weinig werk is. De laatste jaren wordt daarom ook in het mbo voor sommige opleidingen een numerus fixus ingesteld. Dus een maximum aantal studenten dat in het eerste jaar voor een opleiding wordt toegelaten.

Lees hier de publicatie van het CMMBO op haar site.