You are here:

Ouderraad Curio steenspil

Curio steenspil vindt betrokkenheid van ouders heel belangrijk. Daarom zijn wij heel blij met het grote aantal leden in onze ouderraad. De raad overlegt met de schoolleiding en heeft zo inspraak binnen onze school.

De ouderraad van Curio steenspil gaat er 100% voor. Iedere 6 weken komt de raad bij elkaar om te praten over alles waar de school zich mee bezighoudt. Onderwijskundig beleid bijvoorbeeld, maar ook het schoolreglement en de vrijwillige financiële bijdrage. De ouderraad adviseert de schoolleiding en heeft op een aantal zaken instemmingsrecht. De ouderraadleden spelen ook een rol in de centrale ouderraad van Curio en de centrale ouderraad van de regio.

Heb je vragen voor de ouderraad? Mail dan naar ouderraadsteenspil@curio.nl

De leden van de ouderraad:

  • Esther van Zundert (voorzitter)
  • Bianca Koevoet
  • Daniël Boyd
  • Dimitri Haneveld
  • Enith Veraart
  • Frans Stoffels
  • Desiree van de Merbel
  • Isabella de Vos Burchart-Gebbink