You are here:

Leerwegen op Curio steenspil

Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. We bereiden je voor op een beroepsopleiding in het mbo. Ook zijn er mogelijkheden om door te stromen naar de havo. Vmbo betekent leren met veel praktijk. Je werkt bijvoorbeeld in de kas, de tuin, het technieklokaal, het dierenverblijf of in de keuken. Ook krijg je natuurlijk theorielessen, zoals Engels en wiskunde. Onze school gaat nog een stapje verder met vernieuwende lessen, zoals robotisering en virtual reality. Een vmbo-opleiding duurt vier jaar. 

Ons aanbod

Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis)
Vmbo basis bereidt je voor op niveau 2 van het mbo. Je volgt zo’n 12 uur per week beroepsgericht onderwijs. Je leert dus vooral door te doen. 

Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader)
Met een diploma van vmbo kader kun je naar niveau 3 of 4 van het mbo. Je volgt zo’n 12 uur per week beroepsgericht onderwijs. De opleiding richt zich dus op de praktijk. 

Mavo+
Onze school biedt mavo+ aan. Mavo+ staat voor het extra theorievak dat je bij ons binnen de theoretische leerweg kiest. Je volgt daardoor 7 theorievakken (in plaats van 6) binnen tl. Hiermee kun je naar de havo. Daarnaast staat mavo+ ook voor het maatwerk dat wij kunnen aanbieden.

Curio Steenspil 71