You are here:

Ouderraad Curio scala

De ouderraad van Curio scala zorgt voor meer betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind. Zaken die met school te maken hebben, worden met de schoolleiding besproken. Zoals het inplannen van de roostervrije dagen/dagdelen voor leerlingen. Ook thema's zoals het toetsbeleid en de invulling van buitenschoolse activiteiten komen aan bod. De ouderraad heeft hierin instemmings- en adviesrecht. Vanuit elke ouderraad is één vertegenwoordiger aanwezig in de centrale ouderraad van Curio. 

Oudercommissie
Curio scala heeft naast een ouderraad ook een oudercommissie. Hierdoor kunnen ouders nóg meer meedenken. De ouderraad en de oudercommissie vergaderen zes keer per jaar. Bijna altijd overleggen zij samen. Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de personeelskamer van onze school. 

Meer weten of bijwonen?
Heb je een vraag aan de ouderraad/oudercommissie? Of wil je een agendapunt indienen? Misschien wil je een keer een vergadering bijwonen? Mail dan naar scala@curio.nl onder vermelding van 'ouderraad'. 

De ouderraad van Curio scala bestaat uit drie gekozen leden:

  • Hanco van Tol, voorzitter

  • Pascale van Delft, secretaris

  • Gilbert van den Andel, lid