You are here:

Schoolagenda

Schooljaar 2023/2024

2 oktober

Actiebesprekingen, alle leerlingen vrij

5 oktober

Curio-dag, alle leerlingen vrij


9 oktober

Oudergesprekken lj 1 t/m 4, tot 21.00 uur


10 oktober

Oudergesprekken lj 1 t/m 4, tot 19.30 uur


16 t/m 20 oktober

Herfstvakantie


23 oktober

Studiedag, leerlingen lesvrij


14 november

Studiemiddag, leerlingen in de middag vrij


20 t/m 24 november

Breekweek, verkort rooster


20 november

Studiemiddag, leerlingen in de middag vrij


8 december

Paarse Vrijdag


11 t/m 15 december

(Facultatief) oudergesprekken lj 4


25 december t/m 5 januari

Kerstvakantie


8 januari

Studiedag, leerlingen hele dag vrij


3 februari

Open Dag


5 februari

Evaluatiebespreking, leerlingen hele dag vrij


6 februari

Studiemiddag, leerlingen middag vrij


12 t/m 16 februari

Voorjaarsvakantie


19 februari

Oudergesprekken lj 1 t/m 4, tot 21.00 uur


20 februari

Oudergesprekken lj 1 t/m 4, tot 19.30 uur


4 t/m 8 maart

Breekweek, verkort rooster


4 maart

Studiemiddag, leerlingen in de middag vrij


29 maart

Goede Vrijdag


1 april

Pasen


16 april

Studiemiddag vmbo, leerlingen in de middag vrij


22 april t/m 3 mei

Meivakantie


9 mei

Hemelvaart


10 mei

Vrije dag i.v.m. Hemelvaart


13 mei
Studiedag, leerlingen vrij


20 mei

Pinksteren


3 juni

Sportdag


10 t/m 14 juni

Breekweek, verkort rooster


10 juni

Studiemiddag, leerlingen middag vrij


17 juni

Eindgesprekken lj 1 t/m 3, tot 21.00 uur


18 juni

Eindgesprekken lj 1 t/m 3, tot 19.30 uur


2 juli

Activiteitendag, diploma-uitreiking


3 juli

Boeken/rapport


8 juli t/m 16 augustus

Zomervakantie