You are here:

Ouderraad Curio de rotonde

De ouderraad van Curio de rotonde is actief sinds april 2012. Vijf ouders hebben zes tot acht keer per jaar overleg met de schoolleiding. De jaarverslagen van de ouderraad vind je bij de schooldocumenten.

Heb je hier ook interesse in? Mail dan naar ouderraadderotonde@curio.nl.

De taak van de ouderraad bestaat uit twee delen:

Formeel

De ouderraad adviseert over diverse onderwerpen. En de ouderraad geeft instemming over een aantal zaken. De hoogte en bestemming van de vrijwillige bedrage bijvoorbeeld. Maar ook de kosten voor schoolboeken en -materialen.

Informeel

  • Klankbordfunctie voor de schoolleiding: de ouderraad luistert met aandacht en reageert vervolgens.
  • De ouderraad organiseert jaarlijks een informatiebijeenkomst voor ouders.

We proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij schoolactiviteiten, waar ook de ouders bij aanwezig zijn. Van de introductie-ouderavonden tot de reguliere ouderavonden. En van de nieuwjaarsborrel van klas 1V tot de open dag.

Contact

Misschien is er een onderwerp dat je graag via de ouderraad wilt aankaarten bij de schoolleiding. Stuur dan een mail naar ouderraadderotonde@curio.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op.