You are here:

Leerwegen bij Curio de rotonde

Bij Curio de rotonde wordt aan het eind van de tweede klas een advies gegeven over de leerweg
die in klas 3 gevolgd gaat worden. We werken daarbij met een ontwikkelingsperspectief dat elk jaar met jou en je ouder(s)/verzorger(s) besproken wordt (groeidocument).

Theoretische leerweg
In de theoretische leerweg volg je alleen algemene vakken. Met je diploma kun je naar mbo niveau 3 of 4. Met het juiste vakkenpakket kun je ook doorstromen naar de havo.

Kaderberoepsgerichte leerweg
In de kaderberoepsgerichte leerweg volg je algemene en beroepsgerichte vakken. Met je diploma kun je naar mbo niveau 3 of 4.

Basisberoepsgerichte leerweg
In de basisberoepsgerichte leerweg volg je algemene en beroepsgerichte vakken. Met je diploma kun je naar mbo niveau 2.

Entree klas
In de entree klas volg je twee of drie dagen school en loop je gemiddeld 16 uur per week stage.

Curio De Rotonde 53