You are here:

De juiste begeleiding op Curio de rotonde

Curio de rotonde is een specifieke vmbo-school, waar je met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften terecht kan. De grootte van de klassen is tussen de 15 en 18 leerlingen. Hierdoor kunnen de mentor en de vakdocent de juiste aandacht geven aan jou. 

Curio de rotonde helpt je

Curio de rotonde biedt meer begeleiding, structuur en duidelijkheid dan de reguliere  vmbo-scholen. Curio de rotonde heeft een ondersteunend team van deskundigen. Dit team ondersteunt de docent, maar in sommige gevallen ook jou als leerling. Het team geeft trainingen en begeleidt de gesprekken tussen school, ouders, jou en hulpverleners. Alles om ervoor te zorgen dat jij je goed ontwikkelt tijdens jouw schooltijd op Curio de rotonde.

Jouw mentor voor alles

Je mentor helpt je. Hij is jouw begeleider en je eerste aanspreekpunt. En ook het aanspreekpunt voor je ouder(s)/verzorger(s). In de onderbouw begin je elke ochtend 10 minuten met de mentor. Ook eet je tussen de middag met de klas met je mentor. Dan krijg je een vertrouwensband. De mentor kan dagelijks zien wat goed en fout gaat. Zo zorgen we ervoor dat je lekker in je vel zit en daardoor kunt leren.

Flexlessen

In de onderbouw bieden we maatwerk aan in de vorm van flexlessen. Daarin gaan we samen aan de slag om leerachterstanden te verkleinen. Flexlessen zijn er ook om je talenten te ontdekken en te vergroten. In het begin van het schooljaar krijg je extra veel mentorlessen. Daardoor is er nog meer begeleiding vanuit de mentor. Zowel op het gebied van persoonlijke ontwikkeling als op het gebied van leerstrategieën (manieren om iets te leren).

Maatwerkklassen en ontwikkeluren

Om jouw ontwikkeling steeds aandacht te geven, zijn er in de onderbouw de maatwerkklassen en ontwikkeluren. In de maatwerkklassen werken we in kleine groepen aan een vak waarmee je achterloopt. Of we geven extra aandacht aan je persoonlijke groei. Alles staat in het teken van jouw ontwikkeling. Ook als je een andere uitdaging nodig hebt, zetten we maatwerk in. Denk aan creatieve of sportieve vakken. Of verdieping van de lesstof. Hierdoor kun je andere talenten ontwikkelen. Of kun je voor een vak eventueel op een hoger niveau een diploma halen. In de ontwikkeluren gaat het om jou. Hoe jij je ontwikkelt en hoe jij dat zelf ziet.

Naar het mbo

In de bovenbouw is veel aandacht voor de overgang naar het mbo. Daarom krijg je keuzevakken voor alle leerwegen op het mbo. Dit betekent dat je 1 dag in de week een vak volgt op het mbo. Zo leer je het mbo al kennen en de docenten die daar werken. Met de ervaringen die je daar opdoet, kun je beter een keuze maken voor het mbo. De decaan praat ook hierover met je.

Als de overstap naar het mbo niet makkelijk is voor je, schakelen we de transfercoach in. Je kent deze coach al, omdat je les van hem of haar kreeg in de bovenbouw. De coach helpt je om de stap naar het mbo te maken en volgt je nog een jaar op het mbo. Ook ontwikkelen we voor de meest kwetsbare leerlingen trajecten, die de overgang naar het mbo moeten versoepelen. Zodat leerlingen niet tussen wal en schip vallen. Dit zijn onder andere een leerwerktraject of een entreetraject.