Formulier melden misstand

Contactgegevens
Ik ben
Op welke school of onderdeel van de organisatie heeft je klacht betrekking?
Welke acties heb je ondernomen om misstand bespreekbaar te maken binnen de organisatie?

Geef een gedetailleerde omschrijving van de misstand

Wij vragen je vriendelijk hier de misstand zo concreet mogelijk te beschrijven ( wanneer, waar, naam (en functie) van de persoon/ personen waar de misstand betrekking op heeft of welke personen daarbij betrokken zijn, getuigen zijn van)

Bijlagen

Wij willen je vragen hier bijlages toe te voegen die van belang zijn voor de behandeling van je klacht.

Bijlage (optioneel)
Bijlage (optioneel)
Datum van de klacht