You are here:

Dagelijkse begeleiding en ondersteuning waar nodig

Curio wil goed onderwijs mogelijk maken voor alle leerlingen en studenten. Want iedereen heeft het recht om zich te ontwikkelen en te groeien als persoon. Kennis opdoen gaat het beste als je goed in je vel zit. En als er naar je wordt geluisterd een er aandacht voor je is. Curio biedt hiervoor begeleiding en ondersteuning. Zo zorgen we ervoor dat iedere leerling en student met een veilig en vertrouwd gevoel kan leren.

Hoe ziet de begeleiding en ondersteuning eruit binnen Curio?

Dagelijkse begeleiding via je mentor

Zowel op het vmbo als mbo (tot 2023 studieloopbaanbegeleider) heeft elke klas en groep een mentor. Hij neemt een centrale plaats in rondom de begeleiding. Hij begeleidt de leerlingen persoonlijk en is het eerste aanspreekpunt. Daarnaast besteedt de mentor aandacht aan de sfeer in de klas.  Eventuele problemen worden op deze wijze snel helder, bespreekbaar en kunnen worden opgelost. De mentor heeft wekelijks contact met zijn leerlingen. Zo kan hij informeel en snel ingrijpen als dat nodig blijkt. Of als het even niet zo lekker gaat. Iedere leerling ontvangt dus in de basis passende begeleiding.

Als de leerling, de mentor en/of de onderwijseenheid vragen heeft of een speciaal probleem of gedrag  opvalt, dan bespreekt hij dit met de leerling, de mentor en eventueel zijn ouders/verzorgers. Indien de begeleiding meer specialisme vereist dan de mentor kan bieden, kan hij snel hulp inroepen van collega’s van ondersteuning.

13922011 Curio 3 Illustratie Platen V3 1 Start (1)

Extra ondersteuning

Het kan gebeuren dat je wat extra hulp nodig hebt. Daarvoor is voor elke school of locatie een ondersteuningsteam. Hierin zit onder andere ondersteuningscoördinatoren, studentcoaches en gedragswetenschappers. Zij hebben extra kennis over sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag, leerontwikkeling, (studie)loopbaan, sociaal-maatschappelijke vragen, testen en onderzoeken.

De leerling- en studentcoaches bieden bijvoorbeeld ondersteuning als je niet lekker in je vel zit. Als je het moeilijk vindt om contact te maken met anderen. Of als je twijfels hebt over de opleiding.

De mentor kan het ondersteuningsteam op jouw school om hulp vragen. Dat doet hij altijd in overleg met jou.

13922011 Curio 3 Illustratie Platen V3 2 Traject (1)

Externe zorg

Soms heb je een probleem dat niet direct met het leren te maken heeft. Dan denken we mee welke zorg buiten school bij jou past. Deze externe experts verzorgen dan de afgesproken zorg. Na toestemming betrekken zij ook jouw mentor en het ondersteuningsteam.

Als dat nodig is dan zorgen we ervoor dat je ouders/verzorgers en je mentor bij de begeleiding, ondersteuning en zorg worden betrokken. Een gezamenlijke aanpak is hierbij belangrijk. Hiermee bieden we jou van het begin af aan continu de beste begeleiding, ondersteuning en zorg.

Samen maken we leren mogelijk voor alle leerlingen en studenten van Curio.

13922011 Curio 3 Illustratie Platen V3 3 Eind (1)

In deze animatiefilm leggen we onze begeleiding en ondersteuning aan jou nog eens uit. Of lees alle informatie hier in de Visie op begeleiding, ondersteuning en zorg

Aan wat voor vragen en hulp kun je denken bij begeleiding?

Aan wat voor vragen en hulp kun je denken bij ondersteuning?

  • Welke speciale kennis zit er in het ondersteuningsteam?
  • Hoe kom ik in contact met het ondersteuningsteam?
  • Kan ik praten met een vertrouwenspersoon?
  • Studiekeuzeadvies
  • Passend onderwijs

Expertteam ondersteuning

Alle  eerste, dagelijkse begeleiding verzorgen de onderwijsteams. Dus door de docenten, instructeurs en mentoren.

Als jij of je mentor niet tot een oplossing komen, of als de vraag meer kennis of specialisme vraagt,  helpt het ‘Expertiseteam ondersteuning’.