You are here:

Werken met baby's in de kinderopvang

Werk je als pedagogisch medewerker en wil je babyspecialist worden?
Dan is deze cursus echt iets voor jou! Deze cursus voldoen aan de eisen van Wet IKK.

Algemene informatie cursus Werken met baby's in de kinderopvang

Het begeleiden van baby’s vraagt specifieke vaardigheden. Tijdens deze cursus leer je meer over de ontwikkeling van baby’s en hoe je dit kunt stimuleren. Je leert wat baby’s nodig hebben om zich prettig te voelen. Ook leer je hoe je specifiek voor deze doelgroep een prettig klimaat creëert waarin rust, veiligheid en de ontwikkelbehoeftes van baby’s centraal staan. Na afronding ben jij dé babyspecialist op jouw kinderdagverblijf!

Dat is fijn, want vanaf 1 januari 2025 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken beschikken over een bewijs waaruit blijkt dat ze een gerichte babyscholing hebben gevolgd. Ook invalkrachten en pedagogisch medewerkers op tijdelijke basis die op babygroepen werken, moeten per 1 januari 2025 aan deze kwalificatie-eis voldoen.

Met de afronding van de cursus voldoet de (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker aan de wettelijke beroepsvereisten.

Data:

Dit keuzedeel bestaat uit 6 dagdelen op dinsdagavonden van 18:30 tot 20:30u.

Er start een nieuwe training in het najaar op 8 oktober. De overige trainingsdata zijn 29 oktober, 12 november, 26 november, 10 december en 7 januari.

Na de laatste bijeenkomst volgt er altijd nog één datum voor het uitreiken van het certificaat of bewijs van deelname.

Locatie: Curio zorg en welzijn, Biesdonkweg 33 te Breda
Doelgroep:

Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.

Toelatingseisen:

Je bent minimaal niveau 3 gediplomeerd en werkt in de kinderopvang. Tijdens het keuzedeel maak je praktijkopdrachten. Het is van belang dat je een leerwerkplek hebt van minimaal 16 uur waar je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren.

De cursus start bij minimaal 11 deelnemers. Er kunnen maximaal 16 deelnemers meedoen. 

Kosten:

600,- euro

Duur: 6 bijeenkomsten van 2 uur.

Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit:

 • Zes bijeenkomsten van 2 uur]
 • opdrachten die in de praktijk uitgevoerd moeten worden;
 • één examen dat in de praktijk uitgevoerd moet worden.

Ontwikkeling van de baby:

 • de cognitieve-, taal-, fijne en grove motorische-, zintuiglijke en de sociaal-emotionele ontwikkeling en de fysieke ontwikkeling;
 • de ontwikkeling van het babybrein en de invloed hiervan op het gedrag.

Interactievaardigheden:

 • op een respectvolle manier verzorgen met als uitgangspunt de eigen inbreng van de baby;
 • initiatieven van 0-jarigen herkennen en hierop adequaat reageren;
 • kunnen omgaan met de verschillende temperamenten van baby’s;
 • inspelen op het individuele slaap- waakritme;
 • interacties tussen baby’s onderling stimuleren en begeleiden;

Ontwikkelingsbehoeften van baby’s:

 • kansen signaleren, creëren en benutten om passende activiteiten, spel- en ontwikkelingsmaterialen aan te bieden;
 • kennis van spel- en ontwikkelingsmaterialen in relatie tot de ontwikkelingsfase waarin de baby zich bevindt.

Resultaat

De cursus wordt afgerond met een examen van Prove 2 move.

Na actieve deelname aan de cursus en succesvolle afronding van het examen op een babygroep of verticale groep ontvang je een landelijk erkend MBO certificaat: Werken met baby’s.

Het mbo-certificaat is een bewijs voor een volledig afgerond onderdeel of meerdere onderdelen van een mbo-opleiding met een vereiste arbeidsmarktrelevantie. Deze onderdelen zijn vastgesteld door het ministerie van onderwijs. Het is een landelijk erkend certificaat. Naast de beroepsgerichte onderdelen van het kwalificatiedossier zijn er ook mbo-certificaten voor verschillende keuzedelen.

Wilt u een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte voor u uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van uw organisatie. Bij maatwerktrajecten is er ruimte voor bedrijfsspecifieke toepassingen, vragen en doelstellingen.