You are here:

Werken met baby's in de kinderopvang

Werk je als pedagogisch medewerker en wil je babyspecialist worden?
Dan is deze cursus echt iets voor jou!

Algemene informatie cursus Werken met baby's in de kinderopvang

Het begeleiden van baby’s vraagt speciale vaardigheden. Tijdens deze cursus leer je meer over de ontwikkeling van baby’s en hoe je dit kunt stimuleren. Je leert wat baby’s nodig hebben om zich prettig te voelen. Ook leer je hoe je specifiek voor deze doelgroep een prettig klimaat creëert waarin rust, veiligheid en de ontwikkelbehoeftes van baby’s centraal staan. Na afronding ben jij dé babyspecialist op jouw kinderdagverblijf!

Dat is fijn, want vanaf 1 januari 2025 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken beschikken over een bewijs waaruit blijkt dat ze een gerichte babyscholing hebben gevolgd. Ook invalkrachten en pedagogisch medewerkers op tijdelijke basis die op babygroepen werken, moeten per 1 januari 2025 aan deze kwalificatie-eis voldoen. Als je nu deze cursus volgt, heb jij dit bewijs alvast binnen!

Data: De cursus start op 9 oktober 2023 in Breda. De einddatum is 20 november 2023.
Op 19 februari 2024 start de cursus in Roosendaal, hiervan is de einddatum 25 maart 2024.
Locatie: Curio, Biesdonkweg 33 te Breda en Oostelijke Havendijk te Roosendaal
Doelgroep:

Pedagogisch medewerkers die zich willen specialiseren in de verzorging van baby’s.

Deelnemers moeten tenminste 8 uur per week werkzaam zijn op een kinderdagverblijf.
Kosten:

650,- euro

LET OP:
Als je je aanmeldt via Brabantleert.nl kun je in aanmerking komen voor een subsidie waardoor je de opleiding gratis kunt volgen!

Duur: 6 bijeenkomsten

Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit:

 • Zes bijeenkomsten van 2 uur
 • opdrachten die in de praktijk uitgevoerd moeten worden;
 • één examen dat in de praktijk uitgevoerd moet worden.

Ontwikkeling van de baby:

 • de cognitieve-, taal-, fijne en grove motorische-, zintuiglijke en de sociaal-emotionele ontwikkeling en de fysieke ontwikkeling;
 • de ontwikkeling van het babybrein en de invloed hiervan op het gedrag.

Interactievaardigheden:

 • op een respectvolle manier verzorgen met als uitgangspunt de eigen inbreng van de baby;
 • initiatieven van 0-jarigen herkennen en hierop adequaat reageren;
 • kunnen omgaan met de verschillende temperamenten van baby’s;
 • inspelen op het individuele slaap- waakritme;
 • interacties tussen baby’s onderling stimuleren en begeleiden;

Ontwikkelingsbehoeften van baby’s:

 • kansen signaleren, creëren en benutten om passende activiteiten, spel- en ontwikkelingsmaterialen aan te bieden;
 • kennis van spel- en ontwikkelingsmaterialen in relatie tot de ontwikkelingsfase waarin de baby zich bevindt.

Resultaat

Bij succesvolle afronding van de training ontvangen deelnemers een erkend MBO-certificaat.

Wilt u een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte voor u uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van uw organisatie. Bij maatwerktrajecten is er ruimte voor bedrijfsspecifieke toepassingen, vragen en doelstellingen.