You are here:

Werken met baby's in de kinderopvang

Bijscholing naar aanleiding van de wet IKK

Algemene informatie cursus Werken met baby's in de kinderopvang

De nieuwe kwaliteitseisen in de kinderopvang zijn ingegeven door de opbrengst van verschillende recente onderzoeken. De wet IKK is een getrapte wet die verschillende verplichtingen kent, maar die gefaseerd in gaan in de periode 2018 – 2023. In verband met COVID-19 is er voor verschillende onderdelen, waaronder ook het onderwerp met betrekking tot de kwaliteit op de babygroep, uitstel tot 2025.
De aanvullende scholingseis voor het werken met baby's is dat alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken specifiek geschoold moeten zijn. Ook invalkrachten en pedagogisch medewerkers op tijdelijke basis die op babygroepen werken, moeten per 1 januari 2023 aan deze kwalificatie-eis voldoen.

De nieuwe kwaliteitseisen richten zich meer op de pedagogische kwaliteit in de praktijk en minder op structurele randvoorwaarden. Ook zijn pedagogische aansturing en scholing van beroepskrachten, het leveren van pedagogisch ‘maatwerk’ en het verhogen van de kwaliteit op de babygroep belangrijke onderwerpen.

Data:

De cursus start in januari 2023. De volgende cursusdata staan gepland:

 • Maandag 16 januari 2023
 • Maandag 27 februari 2023
 • Maandag 27 maart 2023
Bijzonderheden: Na afloop van de cursus ontvangt de deelnemer een gewaarmerkt bewijs van deelname zoals vereist in de wet IKK.
Locatie: Curio, locatie Roosendaal
Voor: Deze cursus is bestemd voor pedagogisch medewerkers.
Door: Rianne Nefs, Curio zorg en welzijn
Kosten: € 195 per deelnemer.
Duur: De training wordt gegeven op 3 avonden van 19:00u-21:30 uur.

Inhoud van de cursus

Op basis van recent onderzoek en de leerdoelen opgelegd in de CAO kinderopvang ten gevolgen van de wet IKK, zijn de volgende onderwerpen uitgewerkt in de cursus:

 • Ontwikkeling van de baby:
  • de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De fysieke ontwikkeling.
  • de ontwikkeling van het babybrein en de invloed hiervan op het gedrag
 • Interactievaardigheden:
  • op een respectvolle manier verzorgen met als uitgangspunt de eigen inbreng van de baby
  • initiatieven van 0-jarigen herkennen en hierop adequaat reageren
  • inspelen op het individuele slaap- waakritme
  • interacties tussen baby’s onderling stimuleren en begeleiden
 • Ontwikkelingsbehoeften van baby’s:
  • kansen signaleren, creëren en benutten om passende activiteiten, spel- en ontwikkelingsmaterialen aan te bieden.

De training bestaat uit 3 bijeenkomsten en opdrachten die in de praktijk uitgevoerd moeten worden.

Na de afloop van deze cursus beschikt de deelnemer over de kennis zoals behorend bij de kwalificatie-eis Pedagogisch Medewerker van bijlage 13 onder G.

Resultaat

Na succesvol afronden van de cursus ontvangen deelnemers een gewaarmerkt bewijs van deelname ten behoeve van de verplichting in de CAO.

Wilt u een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte voor u uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van uw organisatie. Bij maatwerktrajecten is er ruimte voor bedrijfsspecifieke toepassingen, vragen en doelstellingen.