You are here:

Basiscursus ontwikkelingsgericht werken in de Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE)

Werk je in de kinderopvang en wil je:

 • je verder professionaliseren?
 • meer leren over ontwikkelingsgericht werken met jonge kinderen?
 • jonge kinderen stimuleren in hun ontwikkeling op verschillende gebieden?
 • zorgen dat kinderen zonder achterstand aan groep 3 kunnen beginnen?

Dan past deze cursus helemaal bij jou!

Algemene informatie cursus voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) zorgt ervoor dat kinderen zonder achterstand in groep 3 beginnen. Door hun ontwikkeling op de juiste manier te stimuleren zijn ze beter voorbereid op de basisschool wat een positief effect kan hebben op hun verdere scholloopbaan.
Jij kunt hiermee dus aan hun basis staan!

Het stimuleren van ontwikkeling vraagt inzicht in de wensen, (ontwikkel)behoeften en welbevinden van het kind. Kinderen leren door middel van spelen. Daarom leer je tijdens de cursus hoe je spelbegeleiding in kunt zetten door verkennen, verbinden en verrijken.

Vanuit aangescherpte wetgeving (Wet IKK) zijn kwaliteitseisen opgesteld waaraan kinderopvangorganisaties zich moeten houden. Elke kinderopvang moet een pedagogisch plan hebben waarin bijzondere aandacht is voor voorschoolse educatie. Door het volgen van deze cursus heb jij je specialisatie op dat gebied al binnen!

Data: De cursus start op 27 november 2023 en wordt op 27 mei 2024 afgesloten.
Locatie: Deels op de Curio locatie Biesdonkweg 33 te Breda, deels online.
Voor: Medewerkers in de kinderopvang die werken met kinderen van 0 tot 6 jaar.
Toelatingseisen: Je hebt een diploma Pedagogisch Medewerkers niveau 3.
Kosten: 1250 euro
Duur: De cursus wordt gegeven in 12 bijeenkomsten en online coaching.

Inhoud van de cursus voor- en vroegschoolse educatie

 • Het volgen en spelenderwijs stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind waarbij je leert verschillende programma’s van voor-, en vroegschoolse educatie in te zetten.
 • Taalontwikkeling;  ontwikkeling woordenschat en het stimuleren van de beginnende geletterdheid.
 • Beginnende rekenvaardigheid; leren tellen, meten en oriëntatie in ruimte en tijd.
 • Motorische ontwikkeling; ontwikkeling grove en fijne motoriek. 
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling; stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en samen spelen en werken.
 • Het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen.

De cursus bestaat uit:
12 dagdelen van 2,5 uur die deels op de onderwijslocatie in Breda en deels online worden aangeboden. Daarnaast vindt er online coaching plaats.

Resultaat

Na de afloop van de training beschik je over de volgende vaardigheden:

 • Bewust de ontwikkeling van het jonge kind stimuleren door middel van verkennen, verbreden en verrijken
 • Leuke educatieve activiteiten ontwikkelen en uitvoeren in de kinderopvang
 • Ouders betrekken bij de ontwikkeling van het jonge kind

De cursus wordt afgerond met een examen van Prove to Move.
Na succesvolle afronding van het examen op een VVE locatie  ontvang je een landelijk erkend MBO certificaat.
Vindt het examen niet plaats op een VVE locatie ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Wil je een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van de organisatie. Bij maatwerktrajecten is er ruimte voor bedrijfsspecifieke toepassingen, vragen en doelstellingen.