You are here:

Basiscursus ontwikkelingsgericht werken in de Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE)

Werk je in de kinderopvang en wil je:

 • Je verder professionaliseren?
 • meer leren over ontwikkelingsgericht werken met jonge kinderen?
 • jonge kinderen stimuleren in hun ontwikkeling op meerdere gebieden?
 • zorgen dat kinderen een goede start aan groep 3 kunnen beginnen?

Dan past deze cursus helemaal bij jou!

Algemene informatie cursus basis ontwikkelingsgericht werken in de VVE

De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten van 2,5 uur waarin kennis, inzichten en vaardigheden worden aangeboden voor het werken in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Gedurende de cursusperiode voert de deelnemer opdrachten uit op een VVE locatie. Deze praktijkopdrachten bieden verwerking, verdieping en/of verbreding van de theorie uit de cursus.

Vanuit aangescherpte wetgeving (Wet IKK) zijn kwaliteitseisen opgesteld waaraan kinderopvangorganisaties zich moeten houden. Na het volgen van deze cursus is de (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker inzetbaar in de VE en voldoet aan de wettelijke beroepsvereisten (mits ze ook voldoen aan de eisen op het gebied van Nederlands 3F).

Data:

Dit keuzedeel bestaat uit 12 dagdelen en wordt gegeven op maandagavond van 18.30u tot 21.00u.

Er staan 3 startmomenten gepland: 3 juni 2024 (Roosendaal),  2 september 2024 (Breda), 10 maart 2025 (Breda)

Na de laatste bijeenkomst volgt er altijd nog één datum voor het uitreiken van het certificaat of bewijs van deelname.

Locatie:

Curio zorg en welzijn, Biesdonkweg 33 te Breda
Curio zorg en welzijn, Oostelijke havendijk 1 te Roosendaal

Doelgroep:

Pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn met kinderen in de leeftijd van 2 – 6 jaar. Binnen de organisatie wordt er gewerkt met een erkend VVE programma.

Toelatingseisen:

Je hebt minimaal een diploma Pedagogisch medewerker niveau 3.
Tijdens het keuzedeel maak je praktijkopdrachten. Het is van belang dat je een leerwerkplek hebt van minimaal 16 uur waar je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren.

De cursus start bij minimaal 11 deelnemers. Er kunnen maximaal 16 deelnemers meedoen.

Kosten: 975 euro
Duur: De cursus wordt gegeven in 12 bijeenkomsten.

Inhoud van de cursus

De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de training:

 • Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvang.
 • Basiskennis van erkende VVE programma’s om als middel in te zetten bij ontwikkelingsgericht werken.
 • Taalontwikkeling: stimuleren van woordenschat en beginnende geletterdheid. Hierbij o.a. aandacht voor meertaligheid.
 • Beginnende rekenvaardigheid: leren tellen, meten en oriëntatie in ruimte en tijd.
 • Motorische ontwikkeling: stimuleren van de grove en fijne motoriek en de zintuigelijke ontwikkeling.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: stimuleren van het omgaan met eigen emoties, zelfvertrouwen en zelfstandigheid en leren samen spelen en werken.
 • Spelbegeleiding: didactiek van de drie V’s en spelontwikkeling.
 • Het creëren van een rijke speelleeromgeving.
 • Doorgaande leerlijn van voorschoolse educatie naar primair onderwijs met aandacht voor SLO doelen en begeleidingsplannen.
 • Ouderbetrokkenheid: betrekken van ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind, ouderbeleid en aandacht voor laaggeletterde ouders.
 • Executieve functies: herkennen, begeleiden en stimuleren.
 • Uitleg examen Prove 2 Move ter afronding van de cursus.

De cursus staat gepland op:

Startdatum

Einddatum

Cursusdata

Locatie

3 juni 2024 

6 januari 2025 

3 juni 

17 juni 

1 juli 

2 september 

16 september 

30 september 

14 oktober 

28 oktober 

11 november 

25 november 

9 december 

6 januari 

Roosendaal 

2 september 2024 

17 februari 2025 

2 september 

16 september 

30 september 

14 oktober 

28 oktober 

11 november 

25 november 

9 december 

6 januari 

20 januari 

3 februari 

17 februari 

Breda 

10 maart 2025 

29 september 2025 

10 maart 

24 maart 

7 april 

14 april 

19 mei 

2 juni 

16 juni 

30 juni 

18 augustus 

1 september 

15 september 

29 september 

Breda 

Na deelname is de cursist in staat ontwikkelingsgericht te werken d.m.v. kansen te zien, grijpen en creëren.

 • Je bent in staat je groep te observeren en doelen te stellen, waarbij de focus ligt op het welbevinden, betrokkenheid en de ontwikkeling van het kind.
 • Je kan een rijke speelleeromgeving creëren waarbinnen educatieve activiteiten die je voorbereid en begeleid, een waardevolle rol hebben.
 • Je bent in staat ouders actief te betrekken bij de ontwikkeling van het jonge kind.

Resultaat

De cursus wordt afgerond met een examen van Prove 2 move.

Na actieve deelname aan de cursus en succesvolle afronding van het examen op een VVE locatie ontvang je een landelijk erkend MBO certificaat: basis ontwikkelingsgericht werken in de VVE.

Vind het examen niet plaats op een VVE locatie, dan ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Het mbo-certificaat is een bewijs voor een volledig afgerond onderdeel of meerdere onderdelen van een mbo-opleiding met een vereiste arbeidsmarktrelevantie. Deze onderdelen zijn vastgesteld door het ministerie van onderwijs. Het is een landelijk erkend certificaat. Naast de beroepsgerichte onderdelen van het kwalificatiedossier zijn er ook mbo-certificaten voor verschillende keuzedelen.

Wil je een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van de organisatie. Bij maatwerktrajecten is er ruimte voor bedrijfsspecifieke toepassingen, vragen en doelstellingen.