You are here:

Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE)

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) zorgt ervoor dat kinderen zonder achterstand in groep 3 beginnen. Met deze VVE-training legt u, als medewerker in de kinderopvang, een stevige basis in het pedagogisch-didactisch handelen.

Algemene informatie cursus voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) zorgt ervoor dat kinderen zonder achterstand in groep 3 beginnen. Met deze VVE-training legt u, als medewerker in de kinderopvang, een stevige basis in het pedagogisch-didactisch handelen. De taalontwikkeling van het kind staat daarbij centraal. De training bestaat uit lessen, online coaching en begeleiding op de werkplek. Toetsing van de theorie vindt plaats in de vorm van opdrachten. Daarnaast is er een toets op de werkplek. Sluit u de toetsen positief af, dan ontvangt u het branchecertificaat VVE, dat verplicht is om in de kinderopvang te werken.

Data:

Er volgen binnenkort nieuwe cursusdata.

Locatie: Breda of Eindhoven
Voor: Medewerkers in de kinderopvang
Toelatingseisen: Je hebt de opleiding Pedagogisch medewerker niveau 3 gevolgd en bent werkzaam in de kinderopvang.
Kosten:
Kosten zijn 1200,-. Het is mogelijk om voor deze cursus subsidie aan te vragen via Brabant Leert.
Duur: De cursus wordt gegeven in 12 avonden van 18:30-21:30u, met daarnaast online coaching.

Inhoud van de cursus voor- en vroegschoolse educatie

Met de training VVE krijgt u een stevige basis in het pedagogisch-didactisch handelen als medewerker in de kinderopvang. Vroeg en voorschoolse taalontwikkeling staat hierbij centraal. Hoe kan de pedagogisch medewerker bijdragen aan deze elementen van de taalontwikkeling bij kinderen.

U leert hoe de taalontwikkeling bij jonge kinderen verloopt en hoe u die als kinderopvangmedewerker met activiteiten kunt stimuleren.

Na de opleiding kunt u de taalontwikkeling van kleine kinderen stimuleren via leuke en educatieve activiteiten en spelletjes.

De training wordt verzorgd deel op de locatie waar je werkt, deels online en deels op de opleidingslocatie.

Resultaat

Na de afloop van de training beschikt de deelnemer over de volgende vaardigheden:

  • Een groep kinderen / individuele kinderen stimuleren in de vroeg en voorschoolse taalontwikkeling.
  • Educatieve en leuke activiteiten ontwikkelen en uitvoeren in de kinderopvang

Na succesvol afronden van de cursus ontvangt u het erkend branchecertificaat Vroeg en voorschoolse educatie.

Wilt u een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte voor u uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van uw organisatie. Bij maatwerktrajecten is er ruimte voor bedrijfsspecifieke toepassingen, vragen en doelstellingen.