You are here:

Taaltoets (Onderdeel van de TOA-toets)

Met deze taaltoets wordt vastgesteld welk niveau een deelnemer heeft op het gebied van taal. Lezen, schrijven, spelling en gesprekvorming. Zo kun je zien welke afstand er is tot het gewenste niveau op het gebied van taal.

Algemeen

Dit onderzoek, zowel digitaal als schriftelijk/mondeling, geeft een duidelijk beeld van het huidige taalniveau op alle facetten van taal (lezen, luisteren, spelling, schrijven en spreken/gesprekken voeren. Het taalniveau wordt tegen het instapniveau gezet en laat zien wat er dan nog nodig is om tot het gewenste resultaat te komen.

Voor: Iedereen die wil weten wat zijn niveau is op het gebied van taal
Door: Curio Servicecentrum Studie & Beroep
Kosten: € 195,- per persoon (vrijgesteld van btw)

Inhoud

De volgende onderdelen komen aan bod bij een taaltoets:

  • Portfolio onderzoek (CV en motivatiebrief van kandidaat)
  • Digitale testafname - Lezen, luisteren, taalverzorging (spelling)
  • Gesprek voeren (Branche specifiek) - Spreken/gesprekken, schrijven
  • Terugkoppeling en rapportage

Maatwerk voor bedrijven

Er zijn ook mogelijkheden voor maatwerk. Bij maatwerktrajecten is er ruimte voor bedrijfsspecifieke vragen en doelstellingen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ivo van Opbergen, 06-13435189.