You are here:

Taal en Rekentoets (TOA-toets)

Met de TOA-toetsen kan worden vastgesteld welk niveau (CEF-niveau) een deelnemer heeft. Zo kun je zien welke afstand er is tot het gewenste niveau op het gebied van taal en rekenen.

Algemeen

Met de TOA-toets bekijken we jouw niveau op het gebied van rekenen en taal. Het geeft een goed inzicht van waar je nu staat en wat je moet doen om daar naar toe te groeien waar je zou willen staan. Deze toets is beschikbaar voor jou, maar ook voor medewerkers van een bedrijf.

Voor: Iedereen die wil weten wat zijn niveau is op het gebied van rekenen en taal
Door: Curio Servicecentrum Studie & Beroep
Kosten: € 240,- per persoon (vrijgesteld van btw)

Inhoud

De volgende onderdelen komen aan bod bij een TOA-toets:

  • Portfolio onderzoek (CV en motivatiebrief van kandidaat)
  • Digitale testafname - Lezen, luisteren, taalverzorging (spelling) en rekenen
  • Gesprek voeren - Spreken/gesprekken, schrijven
  • Terugkoppeling en rapportage

Maatwerk voor bedrijven

Er zijn ook mogelijkheden voor maatwerk. Bij maatwerktrajecten is er ruimte voor bedrijfsspecifieke vragen en doelstellingen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ivo van Opbergen, 06-13435189.