You are here:

Praktijkopleider in het kappersvak

"Van ervaring naar expertise: ontdek de kunst van het opleiden en begeleiden van jonge talenten!

Ben je geïnteresseerd in het ontwikkelen van jouw begeleidingsvaardigheden en wil je stagiaires en/of (nieuwe) medewerkers opleiden? Dan is dit iets voor jou!

Hier leer je hoe jij jouw praktijkervaring kan omzetten naar deskundigheid, en professional wordt in het begeleiden en opleiden van anderen. Kortom, na het succesvol afronden van deze training ben je een gecertificeerd praktijkopleider en wordt jouw leerbedrijf erkend.

Algemene informatie 

Deze training is bedoeld voor alle werkenden binnen de kappersbranche die te maken hebben met beroepspraktijkvorming. Ook studenten die een niveau 3 en niveau 4 opleiding volgen bij de opleiding Haarverzorging en meer kennis en vaardigheden willen opdoen specifiek voor het begeleiden en opleiden van stagiaires en/of medewerkers, mogen deelnemen aan dit keuzedeel.
Een vereiste is dat er bij de kapsalon stagiaires stagelopen die begeleid kunnen worden door de deelnemer.

Na het succesvol afronden van deze training ben je bevoegd om stagiaires en/of medewerkers op te leiden. Je krijgt vrijstelling van het SBB voor het praktijkopleidersdiploma. De kapsalon waar jij werkzaam in bent of eigenaar/ eigenaresse van bent, kan een erkend leerbedrijf worden. Je dient dit zelf aan te vragen bij het SBB na het succesvol afronden van deze training.

Wanneer je besluit om in een andere branche te gaan werken, dien je 2 jaar werkervaring op te doen als je in de “nieuwe” branche als gecertificeerd praktijkopleider wilt fungeren. Je dient opnieuw een aanvraag in bij het SBB.

Data:

De cursus start in januari 2025 en staat gepland op de volgende data:

Bijeenkomst 1: 13-1-2025
Bijeenkomst 2: 24-3-2025
Bijeenkomst 3: 26-5-2025
PVB: 30-6-2025

Locatie:

Curio zorg en welzijn, Biesdonkweg 33, Breda

Doelgroep:

Alle werkenden binnen de kappersbranche die te maken hebben met beroepspraktijkvorming. Ook studenten die een niveau 3 en niveau 4 opleiding volgen bij de opleiding Haarverzorging zijn toelaatbaar.

Toelatingseis:

Een vereiste is dat er in de kapsalon stagiaires zijn die begeleid kunnen worden door de deelnemer.

Kosten: 292,50 euro.
De training is vrijgesteld van BTW.
Duur: 

De training bestaat uit 3 bijeenkomsten en een proeve van bekwaamheid (PVB). De duur van de training is 6 maanden.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de lessen:

  • Hoe maak je kennis en stel je de beginsituatie vast van de stagiaire en/of (nieuwe) medewerker
  • Leeractiviteiten vaststellen en het maken een planning voor de stagiaire en/of (nieuwe) medewerker
  • Het begeleiden van stagiairs en/of (nieuwe) medewerkers
  • Hoe beoordeel je objectief en monitor je de voortgang van de stagiairs of (nieuwe) medewerkers
  • Je leert reflecteren en evalueren van de begeleidingsperiode en hoe je de begeleiding afsluit.

De training wordt afgerond met een proeve van bekwaamheid (PVB). De PVB is van het Consortium Beroepsonderwijs en bestaat uit: een procesverslag en een examengesprek.

Na afloop van de training ben je in staat om een stagiair of (nieuwe) medewerker te begeleiden op de werkvloer.
Je zorgt ervoor dat de het ontwikkelingsproces transparant is, dat er voldoende gecommuniceerd wordt met de medewerker en zijn netwerk, en hoe de stagiair of (nieuwe) medewerker eigenaar blijft van het eigen ontwikkel-/leerproces.
Je zet didactiek, pedagogiek, gesprekstechnieken in en vormt een juiste houding om de ander te kunnen laten ontwikkelen.
Als deelnemer leer je:

  • hoe je een begeleidingsperiode opstart, doorloopt en afsluit,
  • doelen opstelt, bespreekt en bewaakt,
  • te reflecteren op het eigen gedrag, onder andere door dit te evalueren met de (nieuwe) medewerker of stagiair.

Resultaat

Je ontvangt na het succesvol afronden van de training een certificaat. Met dit certificaat krijg je vrijstelling van het SBB voor het praktijkopleidersdiploma én kun je de aanvraag erkend leerbedrijf indienen.

Wilt u een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte voor u uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van uw organisatie.