You are here:

Keuzedeel Specialist leesbevordering 0 - 12 jaar

Hoe zorg je dat kinderen weer plezier krijgen in lezen? Met deze cursus word jij een echte leesspecialist en help je kinderen plezier in lezen te krijgen en houden.

Leesbevordering

Algemene informatie voor het keuzedeel Specialist leesbevordering 0 - 12 jaar

Lezen is belangrijk!
Goed kunnen lezen is namelijk van belang voor het functioneren en het succes van leerlingen op school, maar ook in de samenleving. Onvoldoende leesvaardigheid kan resulteren in schooluitval en maatschappelijke achterstand. Daling van de leesvaardigheid is een maatschappelijk probleem en reden tot zorg. Helaas zien we dat er steeds minder gelezen wordt. Toch zijn kinderen dol op mooie, leuke, grappige of spannende verhalen.

In de cursus specialist leesbevordering 0 tot 12 jaar leer je te ondersteunen bij de ontwikkeling van het leesbevorderingsbeleid. Je realiseert randvoorwaarden, maakt een activiteitenplan en voert projecten uit voor leesbevordering. Ook leer je om de leesmonitor (een leerlingvolgsysteem voor leesbevordering) af te nemen en de resultaten te vertalen in beleid en activiteiten.

Data: Dit keuzedeel start op 4 november 2024 en eindigt op 13 januari 2025.
Ook start er een groep op 20 januari 2025 en eindigt op 24 maart 2025.
Lesdagen en -tijden worden op een later moment bekend gemaakt.
Locatie: Curio, Biesdonkweg 33 te Breda
Toelatingseisen: Je werkt in een omgeving waar je kunt bijdragen aan de lees- en taalontwikkeling van kinderen van 0 - 12 jaar. 
Denk aan een bibliotheek, basisschool, kind centrum, kinderopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang.
Het is van belang dat je beschikt over een leerwerkplek waar je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren.
Doelgroep: Onderwijsassistenten, leraar ondersteuners, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en geïnteresseerden die werken in een omgeving waarin kinderen worden gestimuleerd in hun taal- en leesontwikkeling.
Kosten: 1250,- euro
Duur:  9 dagdelen

Inhoud

Tijdens deze cursus wordt specialistische kennis aangeboden over (voor)lezen met verschillende leeftijdsgroepen, het belang van (voor)lezen, het bevorderen van leesplezier (ook voor kinderen met leesproblemen) en het vormgeven van ouderparticipatie bij (voor)leesactiviteiten.

Je specialiseert je in het stimuleren van leesplezier en daarmee draag je bij aan de taal en leesontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.

Bijzonderheden

Het verbeteren van de educatieve kwaliteit in de VVE (voor- en vroegschoolse educatie) en op de basisschool is een speerpunt van het Rijk. Om de taalontwikkeling van kinderen te ondersteunen is de mondelinge taalvaardigheid van pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten geïntroduceerd op minimaal niveau 3F. Het keuzedeel speelt op deze ontwikkeling in en helpt werkenden in de kinderopvang, het onderwijs en bibliotheken zich te specialiseren.

Resultaat

Na het succesvol afronden van de cursus kun je:

  • de rol van leescoördinator vervullen op de basisschool of in een voorschoolse instelling;
  • de rol van leesconsulent vervullen in de bibliotheek;
  • ondersteunen bij de ontwikkeling van leesbevorderingsbeleid;
  • een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het leesbevorderingsbeleid;
  • het leesbeleid uitwerken in activiteitenplannen;
  • zorgen voor passend leesmateriaal en heb je
  • een netwerk beschikbaar dat bij leesbevorderingsactiviteiten benut kan worden.

Na een succesvolle afronding ontvang je een landelijk erkend MBO-certificaat.

MBO certificaat

Het mbo-certificaat is een bewijs voor een volledig afgerond onderdeel of meerdere onderdelen van een mbo-opleiding met een vereiste arbeidsmarktrelevantie. Deze onderdelen zijn vastgesteld door het ministerie van onderwijs. Het is een landelijk erkend certificaat. Naast de beroepsgerichte onderdelen van het kwalificatiedossier zijn er ook mbo-certificaten voor verschillende keuzedelen.

Bij maatwerktrajecten is er ruimte voor bedrijfsspecifieke toepassingen, vragen en doelstellingen.

Wilt u een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte voor u uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van uw organisatie.