You are here:

Lean en Creatief

Keuzedeel K0512, niveau 2, 3 en 4

 

Data: in overleg
Bijzonderheden: Minimaal 6 deelnemers
Locatie: Curio, Nobellaan 50 te Bergen op Zoom
Voor: Deze cursus is bestemd voor operators.
Door: Curio techniek en technologie, procestechniek
Kosten: € 1495,- per deelnemer inclusief lesmaterialen en toetsing
Duur: De cursus wordt gegeven in 8 dagdelen.

Algemeen

Lean is een filosofie en vooral een manier van werken waarbij alles en iedereen in de onderneming zich richt op het creëren van waarde in alle processen en het elimineren van verspillingen.

Het gaat bij Lean om het doorbreken van het inside-the-box-denken door de klant centraal te stellen bij de verbetering van bestaande bedrijfsprocessen.

In toekomstgerichte, innovatieve organisaties moet er ook ruimte zijn om out-of-the-box en in doorbraken te denken. Hiervoor is creativiteit nodig. Maar hoewel iedereen het innovatie-DNA in zich heeft, moet je het wel (blijven) ontwikkelen.

 

Hier treft u meer informatie van het keuzedeel vanuit de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de cursus:

 • de principes en de filosofie van Lean werken en denken.
 • de 8 verspillingen binnen de Lean filosofie en het herkennen in bedrijfsprocessen.
 • Lean tools zoals visgraat, 5x waarom, brainstorm en deze tools kunnen inzetten.
 • Het ontwikkelen van een inventieve en creatieve mindset.
 • Toepassen van Lean en creatieve processtappen.
 • Bedenken van creatieve en innovatieve oplossingen.
 • Formuleren en presenteren van verbeterideeën. Deze doelstellingen hebben een grote meerwaarde voor je werk als operator in het bedrijf.
 • Theorietoets
 • Presentatie en examengesprek 


De training wordt als volgt gegeven:

In acht theorieblokken duaal naast de praktijkopdrachten en oefening, om te komen tot het afsluitende assessment, waarbij beoordeling van de beheersing van vaardigheden en kennis plaatsvind.
Als afronding volgt in het assessment een door de student verzorgde presentatie met aansluitend een examengesprek.

Na de afloop van de training beschikt de deelnemer over de volgende kennis en vaardigheden:

 • bezit kennis van creatieve denktechnieken
 • bezit kennis van denkstrategieën
 • bezit kennis van voorkomende procedures en standaarden in een bedrijf
 • bezit kennis van het ICE-model
 • bezit kennis van het Lean Transformatiemodel
 • bezit kennis van de Lean en creatieve processtappen
 • kan objectief waarnemen uit verschillende perspectieven
 • kan flexibel associëren
 • kan beoordelingen onderbouwen
 • kan patroon doorbrekend denken
 • kan zijn oordelen uitstellen
 • kan luisteren, samenvatten en doorvragen
 • kan divergent en convergent denken
 • kan processen/projecten documenteren
 • kan Lean en creatieve instrumenten en technieken toepassen (bijvoorbeeld het 'visgraat diagram', de '5x Waarom' methode, de Pareto-analyse)
 • kan problemen aangaan volgens de Plan, Do, Check, Act cyclus
 • kan de klantvraag vertalen naar concrete doelstellingen 
 • kan het vakkundig toepassen van principes van inventief denken bij het ontwikkelen van de eigen mindset
 • kan blijk geven van een creatieve mindset
 • kan zorgvuldig het gewenste doel van de ontwikkeling bepalen
 • kan meetbare en haalbare doelen stellen
 • kan een gestructureerd ontwikkelplan opstellen
 • toont zelfonderzoek en lerend vermogen na elke stap/reflectie
 • gebruikt de juiste methoden, technieken en instrumenten bij het Lean en creatief verbeteren van bedrijfsprocessen
 • kan zorgvuldig het droombeeld afgestemd op de waarde van de klant bepalen
 • geeft blijk van een juiste creatieve attitude
 • kan zorgvuldig een gestructureerd Lean en creatief proces gebruiken
 • kan Lean en/of creatieve tools en technieken afstemmen op de situatie en processtap
 • kan adequaat reflecteren na elke processtap en zelflerend vermogen tonen
 • kan effectief en doelgericht samenwerken
 • kan een (verbeter)voorstel overtuigend presenteren

Bij maatwerktrajecten is er ruimte voor bedrijfsspecifieke toepassingen, vragen en doelstellingen.

Resultaat

Na afronding van de cursus ontvangen deelnemers, op basis van aanwezigheid en actieve deelname, een MBO certificaat Keuzedeel K0512 voor niveau 2, 3 en 4 van Curio. 

Wilt u een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte voor u uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van uw organisatie.