You are here:

Keuzedeel didactische ondersteuning basisonderwijs

Werk jij als pedagogisch medewerker en wil je ook graag breder inzetbaar zijn?
Na deze cursus ben je professioneel inzetbaar als onderwijsondersteuner en kun je, op aanwijzing van de leerkracht, kleine groepen begeleiden bij leeractiviteiten.

Didond Basisonderwijs

Algemene informatie voor het keuzedeel didactische ondersteuning basisonderwijs

Er komen steeds meer integrale kindcentra en brede (basis)scholen. Zij bieden een geïntegreerd aanbod voor 0-12 jarigen vanuit een gemeenschappelijke visie.

Het werkveld vraagt om (beginnend) beroepsbeoefenaars die breder inzetbaar zijn en ook activiteiten in de klas kunnen uitvoeren.
Pedagogisch medewerkers zijn niet altijd voldoende inzetbaar, vanwege het ontbreken van specifieke kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van activiteiten in de klas.

Door middel van dit keuzedeel word je breder inzetbaar, omdat je hiermee bekwaam bent in het bieden van didactische ondersteuning in het basisonderwijs.

Data: Dit keuzedeel start op 13 november 2023 en eindigt op 20 januari 2024. 
Er wordt les gegeven op maandagavond.
Locatie: Curio, Biesdonkweg 33 te Breda
Toelatingseisen: Je werkt in een integraal kindcentrum, brede school of basisschool. 
Tijdens het keuzedeel maak je praktijkopdrachten. Het is van belang dat je een leerwerkplek hebt, waar je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren.
Doelgroep: Pedagogische medewerkers die werken in een integraal kind centrum, brede school of basisschool.
Onderwijsondersteuners die een (extra) scholing willen volgen didactische vaardigheden.
Kosten: 1250,- euro
Duur:  9 dagdelen in de periode november 2023 - januari 2024.

Inhoud

In het keuzedeel didactische ondersteuning basisonderwijs worden kennis en vaardigheden aangeleerd om didactische ondersteuning in het basisonderwijs te bieden.

Je leert over leerstijlen, leeractiviteiten, leergebieden en het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.
Je leert lesactiviteiten in het basisonderwijs voor te bereiden en uit te voeren.
Je begeleidt individuele leerlingen of (kleine) groepen bij leeractiviteiten volgens de aanwijzingen van de leraar.

Resultaat

Na het succesvol afronden van de cursus kun je:

  • kun je zorgvuldig werken volgens gemaakte afspraken, instructies en aanwijzingen van de leerkracht;
  • kun je een passende didactische instructie voorbereiden met daarbij didactische werkvormen die passen bij de ontwikkeling van het kind en het niveau van de groep;
  • heb je de kennis en vaardigheden om didactische ondersteuning in het basisonderwijs te bieden.

Na een succesvolle afronding ontvang je een landelijk erkend MBO-certificaat.

MBO certificaat

Het mbo-certificaat is een bewijs voor een volledig afgerond onderdeel of meerdere onderdelen van een mbo-opleiding met een vereiste arbeidsmarktrelevantie. Deze onderdelen zijn vastgesteld door het ministerie van onderwijs. Het is een landelijk erkend certificaat. Naast de beroepsgerichte onderdelen van het kwalificatiedossier zijn er ook mbo-certificaten voor verschillende keuzedelen.

Bij maatwerktrajecten is er ruimte voor bedrijfsspecifieke toepassingen, vragen en doelstellingen.

Wilt u een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte voor u uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van uw organisatie.