You are here:

Keuzedeel didactische ondersteuning basisonderwijs

Personeelstekorten bij integrale kindcentra, brede scholen en basisscholen vragen om breed inzetbare medewerkers. Het gaat specifiek om pedagogische medewerkers die zowel beschikken over pedagogische als didactische vaardigheden. Pedagogisch medewerkers missen echter de didactische vaardigheden om leerkrachten in het onderwijs goed te kunnen ondersteunen.

Werk jij als pedagogisch medewerker en wil je ook graag brede inzetbaar zijn? Of werk jij als onderwijsassistent en wil jij je didactische vaardigheden uitbreiden?

Na deze cursus ben je professioneel inzetbaar als onderwijsondersteuner en kun je, op aanwijzing van de leerkracht, kleine groepen begeleiden bij leeractiviteiten.

Didond Basisonderwijs

Algemene informatie voor het keuzedeel didactische ondersteuning basisonderwijs

Er komen steeds meer integrale kindcentra en brede (basis)scholen. Zij bieden een geïntegreerd aanbod voor 0-12 jarigen vanuit een gemeenschappelijke visie.

Het werkveld vraagt om (beginnend) beroepsbeoefenaars die breder inzetbaar zijn en ook activiteiten in de klas kunnen uitvoeren.
Pedagogisch medewerkers zijn niet altijd voldoende inzetbaar vanwege het ontbreken van specifieke kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van activiteiten in de klas.

Door middel van dit keuzedeel word je breder inzetbaar, omdat je hiermee bekwaam bent in het bieden van didactische ondersteuning in het basisonderwijs.

Data:

Dit keuzedeel bestaat uit 9 dagdelen en wordt gegeven op maandagavond van 19.00u tot 21.30u.

Er zijn 2 startmomenten; op 4 november 2024 (Breda) en 20 januari 2025 (Roosendaal).

Na de laatste bijeenkomst volgt er altijd nog één datum voor het uitreiken van certificaat of bewijs van deelname.

Locatie:

Curio zorg en welzijn, Biesdonkweg 33, Breda
Curio zorg en welzijn, Oostelijke Havendijk 1, Roosendaal

Doelgroep:

Pedagogisch medewerkers die werken in een integraal kindcentrum, brede school of basisschool.


Onderwijsondersteuners die een (extra) scholing willen volgen in didactische vaardigheden.

Toelatingseisen:

Je werkt in een integraal kindcentrum, brede school of basisschool. 
Tijdens het keuzedeel maak je praktijkopdrachten. Het is van belang dat je een leerwerkplek hebt van minimaal 16 uur, waar je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren.

De cursus start bij minimaal 11 deelnemers. Er kunnen maximaal 16 deelnemers meedoen.

Kosten: 975,- euro
Duur:  9 dagdelen

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de training:

In het keuzedeel didactische ondersteuning basisonderwijs worden kennis en vaardigheden aangeleerd om didactische ondersteuning in het basisonderwijs te bieden. Je leert over leerstijlen, leeractiviteiten, leergebieden en het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Je leert lesactiviteiten in het basisonderwijs voor te bereiden en uit te voeren. Je begeleidt individuele leerlingen of (kleine) groepen bij leeractiviteiten volgens de aanwijzingen van de leraar.

Planning

Startdatum

Einddatum

Cursusdata

Locatie

4 november 2024

13 januari 2025

4 november

11 november

18 november

25 november

2 december

9 december

16 december

6 januari

13 januari

Breda

20 januari 2025

24 maart 2025

20 januari

27 januari

3 februari

10 februari

17 februari

24 februari

10 maart

17 maart

24 maart

Roosendaal

Resultaat

Na het succesvol afronden van de cursus:

  • kun je zorgvuldig werken volgens gemaakte afspraken, instructies en aanwijzingen van de leerkracht;
  • kun je een passende didactische instructie voorbereiden met daarbij didactische werkvormen die passen bij de ontwikkeling van het kind en het niveau van de groep;
  • heb je de kennis en vaardigheden om didactische ondersteuning in het basisonderwijs te bieden.

Na een succesvolle afronding ontvang je een landelijk erkend MBO-certificaat.

Het mbo-certificaat is een bewijs voor een volledig afgerond onderdeel of meerdere onderdelen van een mbo-opleiding met een vereiste arbeidsmarktrelevantie. Deze onderdelen zijn vastgesteld door het ministerie van onderwijs. Het is een landelijk erkend certificaat. Naast de beroepsgerichte onderdelen van het kwalificatiedossier zijn er ook mbo-certificaten voor verschillende keuzedelen.

Bij maatwerktrajecten is er ruimte voor bedrijfsspecifieke toepassingen, vragen en doelstellingen.

Wilt u een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte voor u uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van uw organisatie.