Schoolregels op het mbo

Wij gunnen iedereen een fijne schooltijd. Daarom hebben we wat regels opgesteld. En maken we soms afspraken met jou. Op deze pagina zetten we de belangrijkste regels voor je op een rij.

Studeren bij Curio

Iedere mbo-student die bij Curio begint, zet zijn handtekening onder de onderwijsovereenkomst. Dat is een contract waarin alle schoolregels staan. Als je nog geen 18 bent, moet een van jouw ouders dit contract tekenen.

Jouw rechten en plichten

Als student heb jij rechten, maar ook plichten. Curio behandelt iedereen op dezelfde manier. In het studentenstatuut lees je hoe we dat doen. Hierin staat bijvoorbeeld dat een docent zich moet houden aan de begin- en eindtijd van de les, maar ook dat jij bereikbaar moet zijn. En ook hoe we omgaan met het aanvragen van verlof en het gebruik van mobiele telefoons.

Bindend studieadvies

Jouw studie moet bij je passen. Daarom geven we in het eerste jaar een bindend studieadvies. Op basis van jouw cijfers kijken we of jij door mag gaan met de mbo-opleiding. Als het advies negatief is, moet je stoppen. Bekijk hier alle informatie over het bindend studieadvies.

Informatiegids van jouw schoolgebouw

Elke Curio-school heeft zijn eigen regels. Veel regels staan uitgelegd in de Onderwijs en Examenregeling (OER). Een aantal mbo-locaties werken ook met een informatiegids. Hier vind je informatiegidsen van een aantal mbo-locaties.

Examen aanpassen

Onder documenten voor het mbo, vind je alle regels voor het examen. Voor vragen kun je ook altijd bij je mentor terecht.

Iedere sector van het mbo heeft een examencommissie. Zij behandelen aanvragen op het gebied van examinering. Denk daarbij aan aanvragen over vrijstellingen, herkansingen, aangepaste examens bij bijvoorbeeld dyslexie, etc. Deze aanvragen kun je digitaal via Topdesk indienen. Ook hier kan je mentor mee helpen.

Klachten doorgeven

Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met sommige punten. Heb je een klacht over bijvoorbeeld de toelating, de roosters, examens, of iets anders, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Dat kan via de pagina ‘Tips en klachten voor mbo studenten | Curio