Aanmelden

Meld je aan voor een cursus. Als we je aanmelding ontvangen, plannen we een intake gesprek. We spreken elkaar en kijken wat je niveau Nederlands is.


Aanmeldformulier

Ben je inburgeringsplichtig? / Obligation to integrate?
Geslacht / Sex
Ik heb interesse in de cursus / I am interested in the course
Huidige situatie / Current situation

Onderstaande alleen invullen wanneer de cursist wordt aangemeld door bijvoorbeeld de gemeente, UWV, WVS, Taalhuis of de werkgever / Only fill this field when the student is being applied by for example the municipality, UWV, WVS, Taalhuis or the employer

Aangemeld door / Registered by
Bijlage / Attachment (pdf/docx)