Toelichting voor werkgevers met BBL-studenten

U heeft één of enkele werknemers in dienst die een BBL-opleiding volgen op een van de colleges van Curio. Vanaf dit schooljaar factureren wij de opleidingskosten alleen nog rechtstreeks aan onze student. De mogelijkheid om de opleidingskosten rechtstreeks aan de werkgever te factureren, komt te vervallen. De student is verantwoordelijk voor betaling van de cursusgelden en lesmaterialen.

Bent u als werkgever bereid om de opleidingskosten voor uw rekening te nemen, dan zijn er hiervoor twee mogelijkheden:

  • De student/werknemer betaalt de factuur zelf aan ons college en declareert de kosten bij uw administratie, of
  • U betaalt de factuur namens de student/werknemer aan ons college o.v.v. het factuurnummer en studentnummer.

Beide mogelijkheden passen binnen de huidige fiscale wet- en regelgeving. Onze opleidingskosten worden vrijgesteld van btw gefactureerd en kunnen vrijgesteld van loonheffing worden vergoed. Het is daarom niet noodzakelijk dat facturen voor de opleidingskosten op naam van de werkgever staan.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? dan kunt u contact opnemen met de financiële administratie van Curio via 076-5048270 of per mail aan debiteuren@curio.nl.