Raad van bestuur

Binnen de raad van bestuur zijn de taken verdeeld. Alle drie de leden sturen een aantal scholen, organisatieonderdelen en stafdiensten van Curio aan. De portefeuilles zijn als volgt gevuld:

Rob Neutelings

Rob Neutelings

Voorzitter raad van bestuur

Portefeuilles

Sectoren

 • Curio voedsel, groen en gastvrijheid

OVO scholen

 • Graaf Engelbrecht
 • Stedelijk Gymnasium

Diensten

 • Curio medewerker en organisatie
 • Curio bestuursbureau
 • Curio huisvesting en facilitaire zaken

Inhoudelijk

 • Externe representatie
 • Strategie en algemene bestuurlijke zaken
 • Corporate communicatie
 • Human resources
 • Huisvesting
 • Inkoop
 • Facilitair
Rob Neutelings, geboren Roosendaaler, werkt sinds september 2015 bij Curio. Hij is sinds 10 april 2017 voorzitter Raad van Bestuur. Na de lerarenopleiding in Tilburg en een universitaire studie Communicatiekunde aan de Universiteit Utrecht, doceerde hij zelf bij de vakgroep Communicatie en Kennisoverdracht van de TU Delft. Daarna vervulde hij managementfuncties op het terrein van bedrijfsvoering bij zowel de TU Delft als de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerder is hij ook actief geweest als toezichthouder in het onderwijs, sociale woningbouw en de publieke omroep.

Rob Neutelings is bereikbaar via T 088 – 2098102 of per e-mail
raadvanbestuur@curio.nl. Bekijk ook zijn profiel op LinkedIn.

Andrea Kaim

Andrea Kaim

Lid raad van bestuur

Portefeuilles

Sectoren

 • Curio zorg en welzijn
 • Curio start
 • Curio vmbo

Diensten

 • Curio student en onderwijs
 • Curio internal audit

Inhoudelijk

 • Onderwijs en studentzaken
 • Kwaliteitszorg
 • Marketing en communicatie
 • Innovatie
 • Leerlingenzorg
 • Internal audit
 • Internationalisering
Andrea Kaim volgde de lerarenopleiding in Delft. Ze heeft vervolgens brede ervaring opgedaan als docent in het vmbo, directeur en bestuurder van diverse branchegerichte middelbare beroepsopleidingen. Sinds 1 september 2016 is lid van de Raad van Bestuur bij Curio. Daarvoor was ze werkzaam in diverse directeursfuncties bij ROC Zadkine in Rotterdam. Daarmee is ze goed ingevoerd in de (landelijke) vraagstukken rond het beroepsonderwijs.
 
Andrea Kaim is bereikbaar via T 088 – 2098092 of per e-mail raadvanbestuur@curio.nl.  Bekijk ook haar profiel op LinkedIn of op Twitter.

Marc van Campenhout

Marc van Campenhout

Lid raad van bestuur

Portefeuilles

Sectoren

 • Curio techniek en technologie
 • Curio economie en ondernemen

Diensten

 • Curio finance en control
 • Curio it

Inhoudelijk

 • Financiën en control
 • Informatiemanagement
 • AM&TS
Marc van Campenhout werkt sinds 1983 voor Curio en haar rechtsvoorgangers. Hij begon als docent aardrijkskunde en handelskennis aan het vavo. Daarna gaf hij economie aan de meao. Vervolgens heeft hij alle stappen in het management doorlopen, van afdelingsmanager tot directeur. Van 2006 tot 2012 bij Zoomvliet College in Roosendaal en Bergen op Zoom. In 2012 werd hij directeur Vitalis College in Breda. In augustus 2018 trad hij toe tot de Raad van Bestuur.
 
Marc van Campenhout is bereikbaar via T 088 – 209 8014 of per e-mail raadvanbestuur@curio.nl.