Raad van bestuur

Curio zet zich elke dag in om jou de beste opleiding te bieden. Voor nu en voor de toekomst. Jij als leerling of student mag meepraten. En jouw ouders/verzorgers ook. Hiervoor heeft Curio de leerlingenraad, de studentenraad en de ouderraad. Die praten samen met de raad van bestuur over wat er nog beter kan. Bijvoorbeeld hoe het onderwijs leuker en beter kan. 

De raad van bestuur bestaat uit drie leden. Dit zijn Rob Neutelings, Andrea Kaim-Lamers en Marc van Campenhout. De raad van bestuur beslist wat de juiste plannen zijn. Rob Neutelings is de voorzitter van Curio. Wil je in contact komen met een bestuurder? Bel dan naar het secretariaat 088 – 2098102 of mail raadvanbestuur@curio.nl.

Rob Neutelings

Waar is hij verantwoordelijk voor?

Sectoren

 • Curio voedsel, groen en gastvrijheid
 • Curio start

Diensten

 • Curio bestuursbureau
 • Curio huisvesting en facilitaire zaken
 • Curio it

Inhoudelijk

 • Externe representatie
 • Strategie en algemene bestuurlijke zaken
 • Corporate communicatie
 • Human resources
 • Huisvesting
 • Inkoop
 • Facilitair

Wie is Rob?

Dr. Rob Neutelings, geboren Roosendaler, werkt sinds september 2015 bij Curio. Hij is sinds 10 april 2017 voorzitter raad van bestuur. Na de lerarenopleiding in Tilburg en een studie Communicatiekunde aan de Universiteit Utrecht, doceerde hij bij de vakgroep Communicatie en Kennisoverdracht van de TU Delft. Daarna vervulde hij managementfuncties op het terrein van bedrijfsvoering bij zowel de TU Delft als de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is ook actief (geweest) als toezichthouder in het onderwijs, sociale woningbouw, installatietechniek en de publieke omroep.

Bekijk ook zijn profiel op LinkedIn.

Andrea Kaim

Waar is zij verantwoordelijk voor?

Sectoren

 • Curio zorg en welzijn
 • Curio vmbo

Diensten

 • Curio student en onderwijs

Inhoudelijk

 • Onderwijs en leerling/studentzaken
 • Begeleiding, ondersteuning en zorg
 • Kwaliteitszorg
 • Marketing en communicatie
 • Innovatie
 • Internationalisering

Wie is Andrea?

Andrea Kaim-Lamers volgde de lerarenopleiding in Delft. Ze heeft vervolgens brede ervaring opgedaan als docent en directeur in het vmbo, als bestuurder in het groene onderwijs en als directeur van mbo’s in de regio Rotterdam-Rijnmond bij Zadkine. Hierdoor weet ze goed welke (landelijke) vraagstukken in het beroepsonderwijs er zijn. Sinds 1 september 2016 is zij lid van de raad van bestuur bij Curio.

Bekijk ook haar profiel op LinkedIn of op Twitter.

Marc van Campenhout

Waar is hij verantwoordelijk voor?

Sectoren

 • Curio techniek en technologie
 • Curio economie en ondernemen

Diensten

 • Curio finance en control
 • Curio medewerker en organisatie

Inhoudelijk

 • Financiën en control
 • Informatiemanagement
 • AM&TS

Wie is Marc?

Marc van Campenhout is geboren, getogen en woonachtig in Breda. Hij volgde de lerarenopleiding in Tilburg en werkt sinds 1983 voor wat nu Curio heet. Hij begon als docent aardrijkskunde en handelskennis aan het vavo. Daarna gaf hij commerciële economie en logistiek management aan de meao. Vervolgens heeft hij alle stappen in het management doorlopen, van afdelingsmanager tot directeur. Van 2006 tot 2012 bij het Zoomvliet College in Roosendaal en Bergen op Zoom. In 2012 van het Vitalis College in Breda. Sinds augustus 2018 is hij lid van de raad van bestuur.