Leerling- en studentwelzijn

Zit jij lekker in je vel? Voel je je thuis op school? Zit je op de juiste plek? Het blijkt dat leerlingen en studenten de afgelopen jaren steeds ongelukkiger zijn geworden. Toenemende prestatiedruk, sociale verwachtingen en de corona-crisis hebben allemaal een negatieve invloed op de mentale gezondheid van jongeren. Welzijn is een enorm groot begrip met thema’s als sociale relaties, studiesucces, en (mentale) gezondheid. In dit leerlab onderzoeken we welke factoren van invloed zijn op het welzijn van onze leerlingen en studenten, hoe we deze kunnen beïnvloeden en welke acties we kunnen ondernemen in ons onderwijs en begeleiding.

Onze projecten

Onderstaande projecten vloeien voort uit het leerlab leerling- en studentwelzijn

 

Let's talk about sex


Seksuele en relationele vorming

Let’s talk about sex! Fijne (seksuele) relaties dragen bij aan het welzijn van leerlingen en studenten. Hierover praten is belangrijk, ook in de klas. Daarbij is het goed om niet alleen aandacht te besteden aan de negatieve kanten van seksualiteit en relaties. Zoals soa’s, ongewenste zwangerschappen en negatieve seksuele ervaringen. Het is ook belangrijk het te hebben over positieve seksuele ervaringen. En wensen en grenzen.

Vanuit het leerlab denken we na over hoe we binnen Curio meer aandacht kunnen besteden. Vooral aan seksuele en relationele vorming. Er bestaat al veel kennis en materiaal over hoe aandacht te besteden aan deze thema’s in de klas. Maar deze kennis is niet altijd voor iedereen vindbaar en toegankelijk. Wij willen graag meer bewustzijn creëren rondom de kennis en het lesaanbod in seksuele en relationele vorming. Wij willen docenten inspireren om hiermee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door het geven van een workshop op locatie. Het idee is nog in ontwikkeling, we houden je op de hoogte!

Mentortoolkit


Welzijn en mentoraat

Dit project beoogt leerkrachten en docenten beter toe te rusten voor het mentoraat, een taak die de afgelopen jaren complexer geworden is en meer vraagt. In samenwerking met diverse geledingen binnen Curio ontwikkelen wij een (bij voorkeur interactief) platform op de online werkomgeving van Curio. Hiermee bieden we een digitale handreiking om werkvormen toegankelijk te maken voor mentoren. De werkvormen die we ontwikkelen sluiten aan bij de profielschets van het mentoraat:

  • Sociale veiligheid
  • Groepsdynamische processen
  • Veerkracht
  • Welzijn
  • Studievaardigheden

Daarnaast wordt een workshop/training ontwikkeld die docenten leert hoe de verschillende tools toe te passen en aan te passen aan de eigen praktijk.

Heb je vragen of ideeën, of een praktijksituatie waarvoor je een aanpak zou willen terugzien? Mail ons Leerling-studentwelzijn@curio.nl

 

Startthermometer


Student op zijn plek


Ongeveer 20 % van de startende mbo-studenten stopt of switcht binnen het eerste jaar met hun studie. De belangrijkste redenen zijn; gebrek aan motivatie en het maken van een verkeerde studiekeuze. Echt ervaring opdoen-ruiken, zien, proeven aan de studie en de omgeving van een school is doorslaggevender voor een succesvolle start. De groep die zich minder goed oriënteert moet snel na aanvang van de opleiding worden bevraagd over hun eerste ervaringen, en eventueel worden bijgestuurd. Denk aan vragen als “Voel ik me hier thuis? En “hoe gemotiveerd ben ik, nu ik het programma, de medestudenten en de docenten wat beter ken? Fontys ontwikkelde daartoe de Startthermometer, een instrument dat bijdraagt aan de reflectie van eerstejaarsstudenten na de start van hun studie.

Vanuit het leerlab hebben we het initiatief genomen om in samenwerking met Fontys een pilot te gaan draaien binnen Curio met de Startthermometer.

Door in de Startthermometer vragen te beantwoorden over o.a. tevredenheid over de studiekeuze, motivatie, het ‘thuis voelen’ op de opleiding en het studeren op het mbo, krijgen studenten direct een persoonlijke uitslag op deze onderdelen. De persoonlijke uitslag kan aanleiding zijn om op hun mentor af te stappen met een vraag, zorg of twijfel. Anderzijds biedt de Startthermometer de mentor de kans vroegtijdig te signaleren waar (extra) ondersteuning of begeleiding nodig is en welke studenten het eerst aandacht verdienen. We houden je op de hoogte!

Heb je een vraag? Stuur een e-mail naar startthermometer@curio.nl

Boosterfestival

 

Een dag waarin studenten én docenten zich onderdompelen in allerlei thema’s. Die te maken hebben met hun eigen welzijn. School is voor zowel de studenten als de docent meer dan een plek voor het volgen of geven van lessen. Tijdens deze dag volgen ze daarom samen verschillende workshops. Daarbij maakt iedereen zijn eigen keuzes. Zo zijn er workshops die gericht zijn op welzijn. Maar ook op het ontdekken en/of ontwikkelen van talent. We maken studenten bewust van hun kracht. We laten ze hun talenten  ontdekken. Zo bevorderen we hun welzijn en welbevinden. En dat allemaal in een soort festivalsfeer. Kortom: een dag waar ze met en van elkaar leren. Met live muziek, eten, drinken en veel plezier! Bekijk de aftermovie of lees meer informatie over het festival op deze pagina

Deelnemers leerling- studentwelzijn

Decie Bierings
Curio student en onderwijs
Leerlableider, studiekeuze - en loopbaanadviseur
Sjoerd Diepstraten
Curio zorg en welzijn
Leerlableider, docent sport en spel
Lucy Reijnen
Kieresoe
Docent, externe deskundige en trainer
Marlon, Goos
Curio start
Schoolpsycholoog bij ISK (internationale schakelklas)
Sandra Klijs
Curio VGG
Docent hospitality en management, slb en trajectbegeleider
Anneloes Martens
Curio de rotonde
Docent, trainer en coördinator de gezonde school
Esther Welten
Curio zorg en welzijn
Docent en procesbgeleider opleiding onderwijs assistent
Danae Bodewes
Fontys Hogescholen
Onderzoeker nieuwsgierigheid
Roos Broere
Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen
Senior onderzoeker
André Petter
AMN
Onderwijsadviseur AMN
Nicolle Laven
Curio medewerker & organisatie
Vakspecialist inzetbaarheid