Curio gaat voor flexibeler onderwijs. Het is één van de speerpunten voor de komende jaren. Op 13 april 2023 gaat het leerlab flexibilisering van start. Samen met 8 leerlabdeelnemers onderzoeken we wat flexibilisering in het mbo inhoudt. Dit doen we binnen en buiten de organisatie. Gezien het grote animo voor het leerlab hebben we een creatieve oplossing bedacht. Naast het leerlab hebben we ook een werkgroep met 8 mensen. Dit zijn kritische meedenkers op de uitrol van flexibilisering bij Curio.

Groepsfoto Flexibilisering

Good practice
Veel opleidingen zijn al goed bezig met flexibiliseren en daarom willen we weten wat de good practices zijn. Daarnaast gaan we ons bezighouden met de mogelijkheden om sectoroverstijgende modules aan te bieden, zodat studenten meer keuzebreedte hebben. Ook de verbinding tussen vmbo en mbo krijgt in dit leerlab aandacht. De instroom vanuit het vmbo kan daardoor eenvoudiger worden voor de student.

Doelstelling flexibiliseren
Voor studenten is het belangrijk dat zij hun eigen leerroute kunnen bepalen. Door het flexibiliseren van het onderwijs kunnen we hier binnen Curio ook voor zorgen. In een periode van twee jaar zullen we onderzoek doen, netwerken, analyses maken en advies uitbrengen. Ons doel is om ervoor te zorgen dat de student naar behoefte kan versnellen, verbreden, verdiepen en vertragen. Flexibiliseren draagt zo ook bij aan Leven Lang Ontwikkelen .

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via leerlabflexibilisering@curio.nl

Maartje van Kelle
Curio zorg, welzijn en sport
Leerlableider en docent
Corina van de Wakker
Curio zorg, welzijn en sport 
Leerlableider en docent
Brony Lievense
Curio voedsel, groen en gastvrijheid
Docent
Jakab Schiffer
Curio zorg, welzijn en sport
Docent
Koen Janssen
Curio economie en ondernemen
Docent
Lieke Huijbregts
Curio zorg, welzijn en sport
Docent
Lisanne Uijthoven
Curio effent
Docent