In 2023 lanceerde Curio het nieuwe instellingsplan 2024-2030. Met dit plan geven we duidelijkheid over onze koers: wat willen we de komende jaren bereiken en hoe willen we dat gaan doen. Het instellingsplan is echt van ons allemaal. Onze medewerkers hebben het plan gemaakt. Externe professionals, leerlingen, studenten en hun ouders/verzorgers dachten mee.

De belangrijkste uitdagingen

Curio staat voor twee belangrijke uitdagingen. De regio West-Brabant krimpt: het aantal jongere inwoners daalt. Tegelijkertijd groeit de vraag naar vakmensen. Als beroepsopleider van West-Brabant heeft Curio de belangrijke functie om inwoners uit de regio op te leiden tot professionals. Dat betekent dat we heel bewust de samenwerking blijven opzoeken met het bedrijfsleven. Maar ook dat we de leerbehoeften van onze leerlingen en studenten écht centraal zetten.

Toekomstbestendig onderwijs

Curio zoekt nog meer de verbinding met de regio. Dat betekent samenwerken met bedrijven en maatschappelijke organisaties, overheden en onderwijsbesturen in de buurt. Zo start Curio op verzoek van het bedrijfsleven nieuwe opleidingen waarbij we studenten met levensechte opdrachten voorbereiden op een flexibele arbeidsmarkt. Mensen opleiden voor de arbeidsmarkt van morgen, dat is waar Curio voor staat.

In het nieuwe instellingsplan staat waar Curio de komende jaren aan werkt.

De 2 strategische keuzes:

  • Curio is de beroepsopleider van West-Brabant
  • De leerbehoeften van de leerling en student staan bij Curio centraal

De 5 doelen:

  • Leerlingen en studenten kiezen bij Curio op basis van een actueel en aantrekkelijk onderwijsaanbod hun eigen route van leren en professioneel en persoonlijk ontwikkelen
  • Curio werkt en leert samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties, andere onderwijsinstellingen, overheden en de West-Brabantse inwoners én ouders/verzorgers van jongeren
  • Iedere leerling en student voelt zich bij Curio welkom, thuis, uitgedaagd, veilig en krijgt gelijke kansen. Curio levert een bijdrage aan duurzaamheid en burgerschap
  • Leerlingen, studenten en medewerkers ontwikkelen een leven lang bij Curio
  • Curio is een aantrekkelijke werkgever waar nieuwsgierige, deskundige en zelfbewuste medewerkers willen (blijven) werken

Bij elk doel doen we een aantal beloftes, 14 in totaal. Die kun je teruglezen in het instellingsplan.

Enthousiaste collega’s geven dagelijks invulling aan 1 van de 14 beloftes in het instellingsplan. Van het ontwikkelen van een skillspaspoort tot oog voor beroepsvitaliteit. En van het belang van rekenen in elk lesrooster tot het inrichten van het juiste informatiesysteem om flexibel onderwijs mogelijk te maken. Hierover lees je meer in ons Curio magazine.

Wil je je verdiepen in het uitgebreide jaarverslag 2023?

Jaarverslag 2022