Jij groeit bij Curio. Curio groeit met je mee. Met die missie bouwen we met ambitie verder aan goed beroepsonderwijs voor West-Brabant. We zetten in op toekomstbestendig en praktijkgericht onderwijs. Zo stomen we onze leerlingen en studenten klaar voor hun plek op de veranderende arbeidsmarkt.  

2023 was een jaar van reflecteren en vooruitblikken. Wat hebben we de afgelopen jaren bereikt? En wat gebeurde er in de wereld om ons heen? Uiteraard hadden we oog voor de teruglopende studentaantallen in de regio, de krappe arbeidsmarkt en belangrijke ontwikkelingen rondom duurzaamheid, economie en digitalisering. Vooruitblikken doen we in het Instellingsplan 2024-2030 dat we in 2023 hebben gelanceerd.

We behaalden afgelopen jaren goede resultaten. De Inspectie van het onderwijs sprak het vertrouwen uit: “De verbinding met de regio is versterkt”. Uit diverse onderzoeken onder leerlingen, studenten en externe stakeholders blijkt dat we op de goede weg zijn. We zetten de ingeslagen koers daarom onverminderd voort.

Wij zijn er trots op dat we onze leerlingen en studenten ook dit jaar goed onderwijs boden. Dankzij de flexibiliteit en onvermoeibare inzet van onze collega’s slagen we erin om hen optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Er is breed draagvlak voor de strategische koers. Dit geeft ons het vertrouwen dat we onze doelstellingen gezamenlijk gaan halen. Wij kijken uit naar de komende jaren.

Ook zijn we trots op de goede samenwerking met de regionale arbeidsmarkt. Het onderwijs van Curio bestaat voor een belangrijk deel uit beroepspraktijkvorming. Dit bepaalt 40% tot 80% van ons onderwijsprogramma. In samenwerking met bedrijven en andere organisaties lukt het ons voldoende stageplekken voor onze leerlingen en studenten te vinden. Op die manier zorgen we voor een goede verbinding tussen ons onderwijs en de beroepspraktijk.

Er zijn het afgelopen jaar veel meer mooie dingen gebeurd. Zo konden we onze professionaliteit en flexibiliteit inzetten voor de tijdelijke onderwijsvoorziening voor leerlingen uit Oekraïne. Ons blended onderwijs is flink uitgebreid. Ook de loopbaanoriëntatie- en begeleiding van onze leerlingen en studenten ontwikkelt zich enorm. Benieuwd naar wat we nog meer deden, voor wie en met wie?

Lees het jaarverslag 2023 van Curio.

Hartelijke groet,

Raad van bestuur Curio
Rob Neutelings (voorzitter), Andrea Kaim-Lamers, Marc van Campenhout

     

   

Wil je je verdiepen in het uitgebreide jaarverslag 2023?

Jaarverslag 2022