You are here:

"Kijken naar de vooruitgang van de leerling zelf, daar ligt de toekomst!"

Engels docent én procesbegeleider Jarno Verstraate vertelt over zijn ervaring met Z!O.

Z!O is een stap vooruit

“Z!O is een project wat wij sinds dit schooljaar inzetten in leerjaar 1. Op dit moment is het vooral aanvullend op het huidige lesmateriaal. Natuurlijk proberen we te zoeken naar verbindingen met de lesstof en dat met het thema van Z!O te verbinden. Naar mijn mening is er een hoop te halen uit Z!O. Ik ben dan ook van mening dat het wel een stap vooruit is in het huidige onderwijssysteem.”

Efficiënter onderwijs

“Door met thema’s te werken en vakoverstijgend te werk te gaan kun je uiteindelijk ook wel toetsmomenten gaan schrappen. En dus ook leerlingen met bijvoorbeeld één werkstuk voor meerdere vakken beoordelen. Ook de feedback die we leerlingen kunnen geven, zie ik als zeer waardevol. Het gaat om het proces. Kijken naar de vooruitgang van de leerling zelf, daar ligt de toekomst! Kunnen we dan zonder cijfers? Dat denk ik niet, maar zullen wel minder tussentijds evalueren.”

Nog even wennen

“Wat ik zie aan veranderingen in de lessen is dat leerlingen, en ook ikzelf, nog moeite hebben het grote geheel te zien. De collega’s zoeken wel de verbinding met andere vakken, maar blijven nog wel “lekker veilig” in hun eigen vak. Ook ziet nog niet iedere leerling altijd het grote geheel. En leggen ze niet altijd het verband met de andere vakken.”

De opbrengst van Z!O

“De opbrengst van Z!O voor onze leerlingen is dat ze beter inzicht krijgen in hun leerproces en ook leervragen mee kunnen nemen naar het volgende thema. Voor docenten vraagt het wel een cultuuromslag. Je gaat van je docentrol af en krijgt een meer coachende rol in de les.”

Lees ook