You are here:

Geslaagde editie Game On

Op maandag 3 juni en dinsdag 4 juni vond het jaarlijkse Game On event plaats op de kunstijsbaan in Breda. Ruim 2.500 leerlingen van 25 verschillende scholen uit West-Brabant, met name uit de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs, namen deel aan dit techniekfestijn. Tijdens Game On draait alles om de wereld van techniek en technologie.

Ongeveer 40 bedrijven verwelkomden de scholen tijdens deze dag. Niet alleen willen de bedrijven laten zien hoe boeiend techniek en technologie zijn, maar ze laten het vooral ook ervaren. ze hopen dat jongeren zo een beter beeld krijgen van mogelijkheden en dat er misschien wel een vonkje overslaat. Het doel is voornamelijk om techniek op een leuke, interactieve manier onder de aandacht te brengen.

Belang van techniek en technologie

Het was alweer de 6e editie van Game On. Dit laat zien dat onderwijs, overheid en bedrijfsleven het belang inzien van dit event. Er is veel vraag naar technisch opgeleide leerlingen en studenten. Volgens Charlotte Groenhout is techniek overal zichtbaar in alle sectoren: “Vooral in het onderwijs zien we een sectorgerichte benadering, maar dat moet juist overal en sector overstijgend zijn. Op Game On willen we laten zien dat techniek in elke sector terugkomt.” Een mooi thema voor de volgende editie van Game On.