Veiligheid en vakmanschap - Aankomend medewerker grondoptreden Teteringen

Leerweg BOL
Duur 1,7 jaar
Beperkt aantal beschikbare plaatsen 80
Niveau 2
Crebo 25599

In het kort

Tijdens je opleiding Veiligheid en vakmanschap bereidt Curio je voor op een uitdagende militaire startfunctie. Je leert jezelf te verplaatsen op diverse terreinen, hoe je moet optreden bij calamiteiten en hoe je militaire (beveiligings)taken uitvoert. Naast vakken als Nederlands en rekenen, krijg je ook vakken als burgerschap en militair Engels. Daarnaast doe je veel aan sport en ontdek je de kracht van teamwork met je medeleerlingen.

Downloads

Alle details


Is de opleiding veiligheid en vakmanschap - aankomend medewerker grondoptreden iets voor jou?

Deze mbo-opleiding van Defensie niveau 2 duurt 20 maanden. De opleiding bereidt je voor op een functie als soldaat/marinier of korporaal.

Na het algemene deel van de opleiding kies je een vakrichting. De één kiest een meer operationele vakrichting. Dat betekent dat je direct na de opleiding aan de slag gaat als soldaat. De ander kiest een ondersteunende operationele vakrichting. Dan werk je bijvoorbeeld binnen de techniek of de logistiek. Hier leg je de basis voor je uiteindelijke functie binnen de krijgsmacht. Voor iedere vakrichting krijg je een volwaardig mbo-diploma. Hier kun je ook buiten Defensie alle kanten mee op.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Deelnemen aan de opleiding Veiligheid en Vakmanschap kan alleen als je een voorlichtingsbijeenkomst hebt bijgewoond. Op dit moment staan er geen voorlichtingen gepland. 

Tijdens de opleiding

Tijdens de opleiding leer je de basisvaardigheden. Denk aan exercitie (militaire bevelen uitvoeren), rangen en standen en je leert kaart- en kompaslezen. Ook leer je alles over materieel, zoals wapens, voertuigen en schepen. Tijdens de opleiding ben je ook veel met sport bezig.

Elke vijf weken loop je stage bij een van de krijgsmachtdelen. Dit kan in het veld zijn of op de kazerne van Defensie. In totaal loop je 15 tot 20 weken stage.

Na je opleiding

Hier kun je gaan werken

Je gaat aan het werk bij een van de krijgsmachten: de landmacht, luchtmacht of de marine. Als militair ga je op uitzending. Dat kan een humanitaire missie zijn, of je gaat naar een oorlogsgebied.  

Vervolg 
Kies je voor de Marine, dan kan het Korps Mariniers je als marinier inzetten bij militaire operaties over water of door de lucht. Ga je voor de Landmacht, dan kun je in een gevechtsfunctie of een gevechtsondersteunende functie aan de slag. Wil je bij de Luchtmacht werken, dan heb je de keuze uit verschillende ondersteunende functies. 

Mocht je na je opleiding toch buiten Defensie aan de slag willen, dan biedt deze vakrichting een mooie basis voor de toekomst. 

Iedere militair (van minimaal 18 jaar oud) moet bereid zijn op uitzending te gaan – het is één van de voorwaarden die aan het militaire beroep verbonden zijn. Militairen kunnen uitgezonden worden voor een humanitaire missie, maar ook naar oorlogsgebieden. 

Doorstuderen? Dat doe je zo

  • Mbo niveau 3 opleiding 
  • Instromen bij Defensie om opgeleid te worden voor de functie van Soldaat, Marinier of Korporaal bij de Marine, Landmacht of Luchtmacht. 

Leerweg

BOL
Bij een BOL-opleiding ga je 5 dagen in de week naar school. Soms moet je stage lopen bij een erkend leerbedrijf. Hoe vaak dat moet en hoe lang de stages duren, verschilt per opleiding.

Begeleiding

Curio helpt graag om het maximale uit jouw studie te halen. Daarom praat je regelmatig met een studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Je kunt bij hem of haar terecht met alle vragen over opleidingen. De SLB’er helpt jou van het kennismakingsgesprek tot het moment waarop je een diploma behaalt.

Samen heb je het over wat goed gaat. Of waarbij je hulp nodig hebt. Of je je studie wilt vertragen of versnellen. Wij vinden het ook belangrijk dat jouw ouders weten hoe het met jou gaat. Daarom nodigt de SLB’er hen af en toe uit om te komen praten.

Curio vindt het belangrijk dat je een opleiding volgt die past bij je ambities en talenten. We volgen je studieresultaten op de voet. We geven dan ook in het eerste jaar een bindend studieadvies. Dit bindend studieadvies kan positief of negatief zijn.

Er is extra ondersteuning voor studenten die extra hulp nodig hebben door een beperking, gedragsprobleem of ziekte. Ook als je problemen een negatief studieresultaat veroorzaken, kan je een beroep doen op extra ondersteuning. Het zorgteam op school kan je helpen.

Toelating

Voor deze opleiding geldt dat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn. Voor de BOL-opleiding Veiligheid en Vakmanschap aankomend medewerker grondoptreden zijn 80 plaatsen beschikbaar. Op volgorde van datum van aanmelding worden de plaatsen ingevuld. Meld je daarom op tijd aan!

Iedere militair (van minimaal 18 jaar oud) moet bereid zijn op uitzending te gaan – het is één van de voorwaarden die aan het militaire beroep verbonden zijn. Militairen kunnen uitgezonden worden voor een humanitaire missie, maar ook naar oorlogsgebieden. 

Keuzedelen

Naast het basis- en profieldeel van je opleiding volg je ook keuzedelen. Dit is een verplicht onderdeel van elke opleiding. Het kunnen keuzedelen zijn waarmee je je verder kunt specialiseren in je beroep of keuzedelen die je voorbereiden op een volgende opleiding. Je kunt soms ook keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen. Voor informatie over de inzet van keuzedelen kun je straks terecht bij je studieloopbaanbegeleider.

Per opleidingsniveau is de omvang van de keuzedeelverplichting voor de student door de minister vastgelegd. Je volgt verplicht 1 tot 4 keuzedelen per opleiding, afhankelijk van het niveau en de duur van je opleiding. De omvang van jouw keuzedeelverplichting verandert niet, ongeacht hoe lang je over de opleiding doet. 

Volg deze extra vakken

Bij de opleiding veiligheid en vakmanschap - grop - aankomend medewerker grondoptredenkun je onder andere deze keuzedelen volgen: 

Bij de opleiding veiligheid en vakmanschap - GROP - Aankomend medewerker grondoptreden kun je onder andere deze keuzedelen volgen:

  • Digitale vaardigheden basis
  • Nederlands 3F
  • Outdoor activiteiten

Dit kost het

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet een wettelijke bijdrage leveren aan het les- of cursusgeld.

Wettelijke bijdrage schoolkosten  
schooljaar 2022-2023 (BOL) € 1.239

Het lesgeld voor een bol-opleiding wordt betaald aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het cursusgeld voor een bbl-opleiding wordt betaald aan Curio. Het les- of cursusgeld is een vast bedrag per studiejaar (van 1 augustus tot en met 31 juli).

Alle onderwijsbenodigdheden en vrijwillige schoolkosten

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor onderwijsbenodigdheden en vrijwillige schoolkosten. Wil je weten wat de kosten voor jouw mbo-opleiding zijn?

Bekijk hier het kostenoverzicht:

Studie in cijfers

Studie in Cijfers geeft eenduidige en objectieve informatie over specifieke opleidingen en de kansen van die opleidingen op de arbeidsmarkt. Bovendien vergelijkt het de opleidingen met landelijke cijfers. Bekijk hieronder de Studie in Cijfers van deze opleiding:

Aanmelden

Voor deze opleiding geldt dat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn. Voor de BOL-opleiding Veiligheid en Vakmanschap aankomend medewerker grondoptreden zijn 80 plaatsen beschikbaar. Op volgorde van datum van aanmelding worden de plaatsen ingevuld. Meld je daarom op tijd aan!

Heb jij je keuze gemaakt? Meld je hier aan voor de opleiding.

Opleiding  
Veiligheid en vakmanschap - Aankomend medewerker grondoptreden, Teteringen, BOL

Hulp nodig bij het aanmelden, lees hier hoe je je aanmeld voor een opleiding bij Curio.

Loop een dagje mee op het mbo

Wil je weten hoe het is om te studeren op het mbo? Meld je dan aan voor een meeloopdag op het mbo van jouw keuze. Die dag beleef je het mbo en het studentenleven in het echt. Je volgt lessen en ontmoet studenten. Hoe gaaf is dat? Na zo'n dag weet je precies of studeren op het mbo wat voor jou is.

 

Let op: niet elke opleiding organiseert meeloopdagen. Het kan ook zijn dat de meeloopdag van jouw keuze al voorbij is of later in het jaar wordt georganiseerd.