You are here:

Curio mbo-studentenfonds

Wil je graag studeren bij Curio, maar zijn de kosten* te hoog? Of loop je vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging op? (denk hierbij aan ziekte, zwangerschap of bevalling, handicap of chronische ziekte of bijzondere familieomstandigheden) Of wil je graag deelnemen aan een studentenraad of helpen bij activiteiten die ten goede komen aan het mbo? Maar zie je hier om financiële redenen van af? Kortom, zijn er financiële drempels die het volgen van je opleiding moeilijk maken? Dan bestaat er het Curio mbo-studentenfonds.

*De regeling is niet voor het betalen van lesgeld, reiskosten, huurkosten enz.

Marketing En Communicatie 3

Waarvoor kun je een financiële tegemoetkoming aanvragen?

Het gaat vooral om de spullen die je op school nodig hebt. Denk hier aan boeken, licenties, kappersbenodigdheden, sport- en werkkleding, messensets en laptops. Bij studievertraging en/of deelname aan activiteiten of een studentenraad heb je misschien recht op een financiële tegemoetkoming. Dit kunnen we samen bespreken.

Wanneer kom je in aanmerking?

  • Je volgt een beroepsopleidende leerweg (bol) bij Curio.
  • Je bent bij de start van de opleiding in studiejaar 2021-2022 op 1 augustus 2021 jonger dan 18 jaar.
  • Het gezinsinkomen (van je ouders / verzorgers) is onder 130% van de bijstandsnorm.