Veelgestelde vragen Curio prinsentuin van cooth

Wat moet ik doen als ik te laat kom?

Een leerling die te laat komt voor zijn/haar 1e les gaat direct naar de les toe. De leerling meldt zich dus niet bij de leerjaarcoördinator. De vakdocent noteert in Magister TL (te laat). De coördinatoren monitoren het aantal maal te laat komen en de te ondernemen stappen.

Wat moet ik doen als ik naar de tandarts of dokter moet?

Plan bezoeken aan de tandarts, dokter of een andere specialist buiten schooluren. Lukt dat niet dan dient u minimaal 3 dagen van te voren verlof aan te vragen via een e-mail naar verlofaanvragenpvc@curio.nl.

De leerjaarcoördinatoren gaan de verlofaanvragen die via de mail binnenkomen afhandelen. Uw verlofaanvraag is goedgekeurd wanneer u in Magister op de betreffende verlofdag een melding ziet staan.

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Via Magister kunnen jouw ouders een ziekmelding doorgeven. Graag ontvangen wij de melding tussen 08.00 en 08.30 ’s ochtends.

  • Log in op het ouderaccount van Magister op computer, telefoon of tablet
  • Kies > afwezigheid
  • Klik op > melden
  • Kies de datum
  • Klik op akkoord
  • De ziekmelding is nu doorgegeven

Als je meerdere dagen ziek bent, dienen jouw ouders iedere dag een nieuwe ziekmelding via Magister te doen. Wanneer je langdurig afwezig bent vanwege bijvoorbeeld een operatie dan dienen jouw ouders een mail te sturen naar ziekmelding.pvc@curio.nl (onder vermelding van naam, klas en de mogelijke duur van afwezigheid).

Bij onwettige afwezigheid wordt contact met thuis opgenomen. Ook kan de afdeling leerplicht van de woongemeente worden ingeschakeld. Hetzelfde gebeurt ook indien je te vaak te laat in de les komt.

Loop je stage?

Bel dan ook het stagebedrijf.

Word je ziek op school?

Ga dan naar onze leerlingbegeleider. Hij/zij belt naar jouw ouders, na toestemming van jouw ouders mag je naar huis.

Welke ondersteuning bieden jullie de leerlingen?

Didactische ondersteuning. Er wordt gewerkt aan het verminderen van leerachterstanden. Leerlingen die leerachterstanden hebben, worden door het ondersteuningsteam in kaart gebracht, gevolgd en indien nodig passende ondersteuning aangeboden binnen de morgelijkheden van school.

Ook hebben we mogelijkheden voor ASFA-training (assertiviteit en faalangstreductie) in samenwerking met het service centrum studie en beroep.

Ik heb dyslexie. Kan ik hulp verwachten?

Met een dyslexieverklaring krijg je een sticker. Daarmee krijg je extra hulp. Bijvoorbeeld wat meer tijd om toetsen te maken. Soms kun je ook hulp krijgen van speciale tekst-spraakprogramma’s op de computer. En digitale boeken. Met een dyslexieverklaring zijn deze gratis op school te gebruiken.

Ik heb nog geen verklaring
Denk je dat je dyslexie hebt, maar heb jij nog geen verklaring? We kunnen dat onderzoeken. Hiervoor kun je terecht bij het ondersteuningsteam. Zij kunnen het onderzoek naar dyslexie in gang zetten. Voorwaarde voor het aanvragen is wel dat je RT hebt gehad.

Ik heb dyscalculie. Kan ik hulp verwachten?

Met een dyscalculieverklaring krijg je extra hulp. Bijvoorbeeld wat meer tijd om toetsen te maken en een rekenmachine gebruiken. Soms kun je ook hulp krijgen van speciale programma’s op de computer.

Ik heb nog geen verklaring
Denk je dat je dyscalculie hebt, maar heb jij nog geen verklaring? Je kunt dan terecht bij het ondersteuningsteam voor advies. Voor het onderzoek zelf, zal school doorverwijzen naar externen. Voorwaarde voor aanvragen is wel dat je RT hebt gehad.

Wanneer gaan leerlingen vakken kiezen?

In leerjaar 1 en 2 hebben alle leerlingen in dezelfde leerweg dezelfde vakken. Aan het eind van leerjaar 2 wordt een definitieve leerweg profiel gekozen. Naast de keuze voor profiel en leerweg kiezen de leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg hun volledige examenpakket. De theoretische leerweg heeft een lessenpakket dat doorloopt tot in klas 4. Zij volgen alle vakken in een verplicht pakket.

Hebben jullie huiswerkbegeleiding?

We hebben geen huiswerkbegeleiding. Leerlingen mogen op school tot 17.00 uur huiswerk maken. Veelal mogen de leerlingen tijdens de les al een gedeelte van het huiswerk maken.

Hoe zit het met de mavo?

Alle mavo-leerlingen (gemengde leerweg en theoretische leerweg) krijgen bij ons in leerjaar 1 en 2 het vak TOP (Talenten Ontdek Plek). Vanaf leerjaar 3 doen de leerlingen van de gemengde leerweg examen in 5 theorievakken en 1 beroepsgericht vak. De leerlingen van de theoretische leerweg doen examen in alle 7 de theorievakken (mavo+). Nederlands, Engels, wiskunde, Duits, economie, nask en biologie.

Hoe kom ik op Magister?

Jouw lessen, cijfers, verzuim en meer houden we bij in Magister. Je kan inloggen met jouw inloggegevens. Ga naar de website van Magister of download de Magisterapp in de Play Store/ App Store. Kies voor school Curio.