Ouderraad Curio prinsentuin van cooth

De ouderraad van Curio prinsentuin van cooth is een enthousiaste groep ouders die achter de schermen meepraat en meedenkt. En zo nu en dan meebeslist over hoe de school haar werk doet en haar beleid uitvoert. Een dankbare en interessante taak.

Zo informeert het schoolteam de ouderraad over onderwijskundige ontwikkelingen. Maar de raad denkt niet alleen mee over onderwijsgerichte zaken; maatschappelijke thema’s komen ook aan bod. Hoe gaan de kinderen om met social media? En hoe maakt Curio prinsentuin van cooth de leerlingen bewust van wat ze wel en niet moeten doen? Door de korte lijnen met de directie worden deze zaken goed bespreekbaar.

De ouderraad vergadert ongeveer 8 keer per jaar in een informele sfeer, waarvan de laatste vergadering meestal een gezellige afsluiting is met de directie.

Leden ouderraad Curio prinsentuin van cooth: 

  •  Yvonne Maas

  •  René Brooijmans

  • Foued Boudazra

  • Miranda Nooyen

  • Marjon Jacobs

  • Marjolein Klok

Leden gezocht

De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden. Wil je meer betrokken zijn? Of heb je vragen over zaken die ouders en leerlingen aangaan? Stuur dan een mail naar: ouderraadprinsentuinvancooth@gmail.com. En kom dan een keer langs bij een van onze vergaderingen.