Krijg persoonlijke begeleiding op Curio prinsentuin Oudenbosch

Onze school vindt het belangrijk dat alle leerlingen goed worden begeleid. Met de juiste begeleiding kun je beter presteren en zit je lekkerder in je vel. Daarom bieden wij goede ondersteuning. Dat gebeurt zoveel mogelijk binnen de lesuren. Bijvoorbeeld tijdens het mentoruur.

Curio prinsentuin Oudenbosch is er voor jou

Elke klas heeft een mentor. De mentor geeft meerdere uren per week les aan de klas. Daarnaast is er wekelijks een mentoruur. Je kunt dan terecht met al je vragen en problemen. Bijvoorbeeld als je hulp met leren nodig hebt, of het lastig vindt om goed te plannen. De mentor helpt je ook omgaan met je gevoelens. En bij het maken van beroepskeuzes. Deze hulp proberen we tijdens schooltijd te geven. Gaat dat niet, dan kiezen we voor hulp buiten de lesuren.

Voordat je bij ons op school komt

Een goede start op het vmbo vinden wij heel belangrijk. Daarom praten we met ouders en leerlingen. Maar ook met leraren van de basisschool. Zo werken we samen aan een zo goed mogelijke ontwikkeling. Merken we dat er meer ondersteuning nodig is, dan regelen we dat. Wij denken in oplossingen.

Begeleider passend onderwijs

Natuurlijk wil iedereen graag een diploma behalen. Maar soms heb je daar net wat meer hulp bij nodig. De begeleider passend onderwijs is iemand die binnen én buiten de klas kan helpen. Samen kijken jullie wat nodig is om te slagen. Je krijgt bijvoorbeeld tips hoe je beter kunt reageren in bepaalde situaties. Zo sluit het onderwijs beter aan.

Jeugdprofessional

Soms zorgen problemen thuis dat het op school wat minder goed gaat. De jeugdprofessional van de gemeente kan dan helpen met advies, ondersteuning en doorverwijzing voor extra hulp. Niet alleen voor de leerling, maar voor het hele gezin als dat nodig is. Samen zoeken we naar een oplossing.

Structuurklas

Wanneer leren op het vmbo lastig is, kan de structuurklas uitkomst bieden. Deze is er speciaal voor vmbo-basisleerlingen van de onderbouw. Je volgt lessen in een extra kleine klas. Met minder leraren voor de klas en grotendeels in hetzelfde klaslokaal. Dat geeft meer rust en structuur. We bouwen dit geleidelijk af, zodat je klaar bent om in leerjaar 3 mee te draaien in de reguliere groep.

Dyslexiecoach

Voor leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie is extra hulp beschikbaar. We hebben bijvoorbeeld een dyslexie-en dyscalculiecoach op school. Samen bespreken we welke hulp nodig is. De coach helpt ook met extra hulpmiddelen, zoals het voorleesprogramma Kurzweil. Zo kan jij de lessen op een goede manier volgen.

Remedial teacher

Soms blijkt de hulp in de klas onvoldoende te zijn. Dan kan remedial teaching uitkomst bieden. Een remedial teacher kan bijvoorbeeld helpen met taal of rekenen. Je krijgt extra aandacht waar nodig. Zo lukt het om ook in 4 jaar je diploma te halen bij Curio prinsentuin Oudenbosch.

Ambulant begeleiders

Soms gaat leren heel goed, maar word je tegengehouden door lichamelijke problemen. Wanneer je in een rolstoel zit bijvoorbeeld en moeite hebt op tijd de les in te komen. Of wanneer je een achterstand hebt met taal. De ambulant begeleider gaat hierover met je in gesprek. Zodat je de hulp krijgt waar jij recht op hebt.

Transfercoach

De overstap van vmbo naar mbo kan best spannend zijn. De transfercoach kan je daarbij helpen. Dit is een docent van je huidige school die het eerste jaar op het mbo begeleidt. Je voelt je daardoor sneller thuis op het mbo. En je kunt sneller je eigen weg vinden.

Is jouw vraag over begeleiding op school nog niet beantwoord? Lees onze veelgestelde vragen dan eens. Of neem contact op.