You are here:

Aanvragen erkenning werkervaring (EVL en EVC)

Heb je werkervaring maar nog geen erkend diploma?  Via Curio kan je deze werkervaring laten erkennen via het traject 'eerder verworven leeruitkomsten' (EVL). Hierin kan een verzilvering van 'eerder verworven competenties' (EVC) een onderdeel zijn. Hiermee kan je erkenning via een mbo-diploma in gang zetten.

Hoe loopt het EVL traject?

In eerste instantie dien je een aanvraag in. Bij deze aanvraag lever je alle bewijsstukken aan. Dit zijn bijvoorbeeld diploma's inclusief resultatenlijsten, certificaten, praktijkverklaringen of mbo-verklaringen. Hiermee toon je aan dat je bepaalde competenties en vaardigheden beheerst. 

Nadat je dit hebt ingestuurd onderzoekt de beoordelingscommissie van Curio specials jouw aanvraag. Je ontvangt daarna een reactie met de te nemen stappen, een overzicht van de kosten en deel twee van het aanvraagformulier.

Door het insturen van het tweede formulier ga je akkoord met het vervolg. Je ontvangt dan een factuur. Na betaling starten we het EVL traject met je op.

Hoe lang duurt een EVL traject?

Je wordt voor 1 jaar ingeschreven bij Curio. Dit hangt af van jouw niveau en hoe snel het examen afgenomen kan worden. 

Wat zijn de kosten voor een EVL traject?

Je kunt de tarieven vinden op: Tarievenlijst examendeelnemer EVL kandidaat. Deze kosten kunnen betaald worden door de deelnemer of de werkgever. Je moet eerst betalen voordat je kunt beginnen aan het traject.

Mogen alle opleidingen - Crebo’s - verzilverd worden?

De opleiding kan verzilverd worden als het een geldige opleiding (crebo) is en nog steeds actief door Curio wordt aangeboden. 

Hoe werkt een verzilvering van eerder verworven competenties (EVC)?

Competenties zijn onderdelen van een kwalificatiedossier. Als je aan alle wettelijke diploma-eisen voldoet, krijg je een diploma.

Naast de competenties zijn ook de volgende onderdelen verplicht:

  • Loopbaan en burgerschap
  • Beroepspraktijkvorming (BPV) 
  • Vakken: Nederlands, rekenen en engels (de laatste alleen voor niveau 4 diploma)
  • Keuzedelen (minimaal 3)

Voor deze onderdelen kun je bij Curio examen afleggen. Oefenexamens zijn beschikbaar. Lessen zijn niet inbegrepen.

Wil je graag lessen volgen? Hieraan zijn extra kosten verbonden. Neem dan contact op met Curio specials.

Duur EVC

Het EVC traject duurt 3 maanden. Je mag dan 1 keer verlengen met 3 maanden. Uiteindelijk is het dan maximaal 6 maanden.

Examens

Je mag per onderdeel 1 examen doen en 1 herexamen. Voor ieder onderdeel heb je dan 2 kansen om het te behalen.

Wanneer kan ik examens doen?

De instellingexamens (spreken, gesprekken voeren en schrijven van Nederlands en Engels) worden met de docent afgestemd. 

De centrale examens (rekenen, Nederlands en Engels) vinden 2 x per periode van 8 weken plaats. Dit is afhankelijk van de Cito kalender.

Vrijstelling?

Mogelijk heb je recht op een vrijstelling. De vrijstellingen en uitleg vind je hier

Aanvragen aanvraagformulier EVL (en EVC)

Wil je het EVL traject opstarten of heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar: Curio specials