You are here:

Wet Natuurbescherming, niveau 3

Bij werkzaamheden of onderhoud in groengebieden of in leefgebieden van dieren, kom je in aanraking met de Wet Natuurbescherming. Deze wet is ter bescherming van planten en dieren. Hierbij krijg je te maken met een aantal juridische en praktische zaken. Wanneer je in het bezit bent van een certificaat Wet Natuurbescherming, dan heb je aantoonbaar kennis van deze zaken.

Algemene informatie cursus wet natuurbescherming, niveau 3

Data:

De cursus staat gepland op 23 en 27 september 2024.

Bijzonderheden: Inclusief koffie/thee, lunch, lesmateriaal, examen, getuigschrift en een landelijk erkend certificaat met het AOC Keurmerk.
Locatie: Curio, Frankenthalerstraat 15, Breda
Voor: Deze cursus is bedoeld voor werkvoorbereiders en bedrijfsleiders in de gemeentelijke groenvoorziening, groenaannemerij en grond-, weg- en waterbouw.
Door: Roland-Jan Buijs
Kosten: € 725,00 per persoon (vrijgesteld van btw)
Duur: De cursus wordt gegeven in 4 dagdelen (inclusief examen). 

Inhoud van de cursus Wet Natuurbescherming, niveau 3

Veel planten- en diersoorten vereisen een zorgvuldige aanpak voor en tijdens de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Gedragscodes geven een handreiking voor dit zorgvuldig handelen.

Middels gedragscodes worden via het AOC Keurmerk drie deskundigheidsniveaus onderscheiden, die elk via een apart certificeringstraject aantoonbaar deskundig handelen borgen. Het betreft:

 • Deskundigheidniveau 1; medewerker/meewerkend voorman. Minimaal 1 gecertificeerd persoon per werkploeg.
 • Deskundigheidniveau 2; opzichter/uitvoerder/beheerder/toezichthouder. Elk persoon die op dit niveau werkt dient gecertificeerd te zijn.
 • Deskundigheidniveau 3; werkvoorbereider/projectleider. Elk persoon die op dit niveau werkt dient gecertificeerd te zijn.

De kennis en vaardigheden die vereist zijn voor een zorgvuldige aanpak worden in deze cursus aangeboden en geoefend en na afloop geëxamineerd op deskundigheidsniveau 3.

Programma van de cursus Wet Natuurbescherming, niveau 3

Tijdens de cursus behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Wet Natuurbescherming: beschermde soorten, doelstelling wet, zorgplicht, verboden, leefomgeving
 • Inventariseren, registratie gegevens, terreintypen
 • Communicatie en werkproces
 • Aantoonbaar zorgvuldig handelen (opstellen plan van aanpak)
 • Mitigeren en compenseren
 • Rode lijst soorten
 • Type rust- en verblijfplaatsen
 • Organisatiebeleid
 • Borging in contracten
 • Standaard RAW 2010
 • Overtreding en handhaving
 • Vier gedragscodes (bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen, waterschappen, bos- en natuurbeheer)
 • Cases en vragen

Het examen is gepland op de laatste dag van de cursus.

Resultaat

Na deze cursus bent u in staat om tijdens de voorbereiding van het werk op deskundige en juiste wijze om te gaan met verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden op het gebied van flora en fauna. U beschikt over de kennis en vaardigheden om de (juridische) verplichtingen in het kader van de Wet Natuurbescherming toe te passen en bij eventuele calamiteiten adequaat op te treden.

Nadat de cursus met een voldoende is afgerond, ben je bevoegd en bekwaam om deze gedragscodes toe te passen in de praktijk. Er wordt een pasje toegestuurd door de AOC Raad met een landelijk erkend AOC Keurmerk. Dit keurmerk is 5 jaar geldig, binnen vijf jaar moet er een hercertificering Wet Natuurbescherming niveau 3 gevolgd worden. Deze hercertificering is 3 jaar geldig. Een cursus voor hercertificering is alleen mogelijk in de laatste 6 maanden voor afloop van de geldigheid.

Wilt u een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte voor u uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van uw organisatie.