You are here:

Wet Natuurbescherming, niveau 1

Veel plantsoorten en diersoorten vereisen een zorgvuldige aanpak voor en tijdens de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Gedragscodes geven een handreiking voor dit zorgvuldig handelen.

Algemene informatie cursus wet natuurbescherming, niveau 1

Data:

De cursus start in het voorjaar 2024 en wordt gecombineerd met niveau 2.

Bijzonderheden: Inclusief koffie/thee, lunch, lesmateriaal, examen, getuigschrift en een landelijk erkend certificaat met het AOC Keurmerk.
Locatie: Curio, Frankenthalerstraat 15 te Breda
Voor: Medewerkers en meewerkend voormannen in de gemeentelijke groenvoorziening, groenaannemerij en grond-, weg- en waterbouw.
Door: Roland-Jan Buijs
Kosten: € 370,00 per persoon (vrijgesteld van btw)
Duur: De cursus wordt gegeven in 4 dagdelen (inclusief examen).

Verschillende niveaus wet natuurbescherming

Middels gedragscodes worden via het AOC Keurmerk drie deskundigheidsniveaus onderscheiden, die elk via een apart certificeringstraject aantoonbaar deskundig handelen borgen. Het betreft:

  • Deskundigheidsniveau 1; medewerker/meewerkend voorman. Minimaal 1 gecertificeerd persoon per werkploeg.
  • Deskundigheidsniveau 2; opzichter/uitvoerder/beheerder/toezichthouder. Elk persoon die op dit niveau werkt dient gecertificeerd te zijn.
  • Deskundigheidsniveau 3; werkvoorbereider/projectleider. Elk persoon die op dit niveau werkt dient gecertificeerd te zijn.

Inhoud van de cursus wet natuurbescherming, niveau 1

De kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een zorgvuldige aanpak worden in deze cursus aangeboden. Na afloop wordt er geëxamineerd op deskundigheidsniveau 1.

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wet Natuurbescherming: beschermde soorten, doelstelling wet, zorgplicht, verboden, leefomgeving
  • Inventariseren, registratie gegevens, terreintypen
  • Communicatie en werkproces
  • Overtreding en handhaving
  • Vier gedragscodes (bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen, waterschappen, bos- en natuurbeheer)
  • Cases en vragen

Het examen is gepland op de laatste middag van de cursus.

Resultaat

Nadat de cursus met een voldoende is afgerond, ben je bevoegd en bekwaam om gedragscodes toe te passen in de praktijk. De AOC Raad stuurt dan een pasje met een landelijk erkend AOC Keurmerk toe. Dit keurmerk is 5 jaar geldig, binnen vijf jaar dient u een hercertificering Wet Natuurbescherming niveau 1 te volgen. Deze is 3 jaar geldig. Hercertificering is alleen mogelijk in de laatste 6 maanden het aflopen van de certificering.

Na het behalen van de cursus Wet Natuurbescherming niveau 1, kun je ook door gaan voor de cursus van niveau 2. De cursus Wet Natuurbescherming niveau 2 is speciaal bedoeld voor opzichters, uitvoerders, beheerders of toezichthouders. Deze dienen in het bezit te zijn van een certificering niveau 2.


Wilt u een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte voor u uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van uw organisatie.