You are here:

Scholingsscan en -advies

Wil je weten wat een logische volgende stap is in je loopbaan?

Wil je dat jouw medewerker(s) iets nieuws leren of dat ze hun vaardigheden verder ontwikkelen? Maar weet je niet welke cursus, training of opleiding het beste bij hen past?

De scholingsscan biedt uitkomst!

Algemeen

Wil jij weten wat een logische volgende stap is in je loopbaan? De scholingsscan biedt  uitkomst. Aan de hand van loopbaangesprekken onderzoeken we waar je interesses liggen en waar je goed in bent. We brengen in beeld wat er bij je past en wat de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Het advies dat hieruit komt, kun je meenemen in je aanmelding bij een cursus, training of opleiding.

Wil je dat jouw medewerker(s) iets nieuws leren of dat ze hun vaardigheden verder ontwikkelen? Maar weet je niet welke cursus, training of opleiding het beste bij hen past? De scholingsscan biedt uitkomst. Aan de hand van een aantal gesprekken en tests onderzoeken we wat voor soort scholing past bij jouw medewerker(s). Het advies dat hieruit komt, geeft een meting van het huidige niveau van je medewerker(s) en waar ze naar toe kunnen en willen groeien.

Voor:
  • Geïnteresseerden in een persoonlijke scholingsscan.
  • Ook in te zetten door werkgevers ten behoeve van hun medewerkers
  • En overheidsinstanties voor hun uitkeringsgerechtigden.
Door: Curio Servicecentrum Studie & Beroep
Kosten: Basispakket: € 495,- per deelnemer excl. btw 
  • Aanvullend op basispakket: Interesse- of beroepskeuze / motivatietest: € 95,- excl. btw

Inhoud

In het basispakket vallen de volgende onderdelen:

  • Dossieronderzoek
  • Capaciteitentest
  • Taal- en rekenniveau
  • Gesprek
  • (Scholings-)Advies en vaststellen aanvullingen op basispakket
  • Rapportage en terugkoppeling

Bovenstaand basispakket kan uitgebreid worden met een interesse- of beroepskeuzetest en / of motivatietest.

Bij maatwerktrajecten is er ruimte voor (bedrijfs-)specifieke vragen en doelstellingen.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ivo van Opbergen, 06-13435189.