You are here:

Ondersteuner in de kinderopvang

Altijd al met kinderen willen werken?

Er is veel vraag naar extra handen in de kinderopvang. Je kunt je nu ook op niveau twee specialiseren in ondersteuner in de kinderopvang!

Algemene informatie voor het keuzedeel Ondersteuner in de kinderopvang

Pedagogisch werk gaat over de opvoeding en verzorging van kinderen. Als ondersteuner draag je bij aan het leren, ontwikkelen en begeleiden van kinderen. Jouw rol en handelen is om de pedagogisch medewerker te helpen en ondersteunen. Na het goed doorlopen van dit keuzedeel kun je mogelijk doorstromen naar de opleiding voor pedagogisch medewerker. Ook kun je als ondersteuner in de kinderopvang ingezet worden bij het uitvoeren van begeleidende en verzorgende taken op de groep. Hierdoor worden jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Dit keuzedeel gaat in op de ontwikkeling van kinderen en laat jou kennismaken met de pedagogische basisdoelen. Ook komt aan bod hoe de begeleiding en verzorging van kinderen vorm krijgt en welke professionele beroepsvaardigheden van jou, de ondersteuner, gevraagd worden. Verder wordt er ingegaan op onderwerpen als kinderziekten, hygiëne en het contact met collega’s. Je leert ook te reflecteren op het eigen handelen.

Data:

Dit keuzedeel start in september 2024.

Locatie:

Curio zorg en welzijn, Biesdonkweg 33, Breda

Doelgroep:

Groepshulpen en/of ongediplomeerde medewerkers in de kinderopvang.

Toelatingseisen:

Een stage of werkplek voor minimaal 16 uur in de kinderopvang.

Kosten: 795,- euro
Duur:  10 dagdelen van 2,5 uur

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de training:

 • De vier pedagogische basisdoelen (Riksen-Walraven)
 • De ontwikkelingsfasen van een kind (0-13 jaar)
 • Spel voor de ontwikkeling van het kind
 • Speel-, spel- en ontwikkelingsmaterialen voor kinderen van 0-13 jaar
 • Inhoud en consequenties van het ‘vier-ogen-principe’
 • Besmettingsrisico’s van veel voorkomende ziektes bij kinderen
 • Voedingsmiddelen die tot een allergische reactie kunnen leiden
 • De eigen- en andere culturen (normen en waarden)

De opleiding bestaat uit 10 dagdelen van 2,5 uur waarbij theorie en vaardigheden worden aangeleerd voor ondersteuning in de kinderopvang.

Resultaat

Na het succesvol afronden van de cursus kun je:

 • kan sociale en (non-verbale) communicatieve vaardigheden toepassen
 • kan kinderen iets uitleggen of voordoen
 • kan kinderen in hun spel en beweging begeleiden
 • kan instructies van de pedagogisch medewerker opvolgen
 • kan prioriteiten stellen in de eigen werkzaamheden
 • kan handelen volgens de in de kinderopvang geldende richtlijnen m.b.t. ongewenst gedrag, hygiëne, veiligheid, Arbo en milieu, kwaliteitszorg
 • kan omgaan met feedback op het eigen handelen
 • kan ondersteunen bij de verzorging van kinderen
 • kan ondersteunen bij de begeleiding van ontwikkelingsgerichte activiteiten
 • kan reflecteren op het uitgevoerde (pedagogisch) werk in de kinderopvang

Bij voldoende afronding ontvangt de deelnemer een MBO-certificaat voor het keuzedeel ondersteuning in de kinderopvang, K1416.

MBO certificaat

Het mbo-certificaat is een bewijs voor een volledig afgerond onderdeel of meerdere onderdelen van een mbo-opleiding met een vereiste arbeidsmarktrelevantie. Deze onderdelen zijn vastgesteld door het ministerie van onderwijs. Het is een landelijk erkend certificaat. Naast de beroepsgerichte onderdelen van het kwalificatiedossier zijn er ook mbo-certificaten voor verschillende keuzedelen.

Wilt u een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte voor u uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van uw organisatie.