You are here:

Voeding, industriële processen

Deze training is bedoeld om een verbreding van de kennis van procesoperators in de voedingsindustrie aan te brengen, op te frissen of verder te verbeteren.

 

Data: in overleg
Bijzonderheden: Minimaal 6 deelnemers
Locatie: Curio, Nobellaan 50 te Bergen op Zoom
Voor: Deze cursus is bestemd voor operators.
Door: Curio techniek en technologie, procestechniek
Kosten: € 1495,- per deelnemer inclusief lesmaterialen en toetsing
Duur: De cursus wordt gegeven in 8 dagdelen.

Algemeen

Deze training is bedoeld om een verbreding van de kennis van procesoperators in de voedingsindustrie aan te brengen, op te frissen of verder te verbeteren.

Het is belangrijk dat de operator die in de voedingsindustrie gaat werken, op de hoogte is van en kan werken met de regels en voorschriften die hier gelden. Te denken valt aan HACCP, voedselveiligheid, het nemen van microbiologische monsters en het hanteren van persoonlijke hygiëne. Kennis over voedselveiligheid, HACCP en gevaren waaraan voedingsmiddelen blootstaan (bederf, besmetting) en de gevolgen die dat heeft voor consumenten, spelen een belangrijke rol evenals het nemen van maatregelen ter voorkoming van gevaren.

Hier treft u meer informatie van het keuzedeel vanuit de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de cursus:

 • Inleiding in de levensmiddelenindustrie
 • Microbiologie en hygiëne
 • Voedselveiligheid en HACCP
 • Verhitten, koelen en invriezen
 • Reinigen en desinfectie
 • Conserveren van voedingsmiddelen
 • Kwaliteitsmetingen ( levensmiddelenindustrie )
 • Opslagvoorwaarden en hoeveelheden ( levensmiddelenindustrie )
 • Kwaliteitszorg ( levensmiddelenindustrie )
 • Theorietoets
 • Portfolio beoordeling
 • Examengesprek


De training wordt als volgt gegeven:

In acht theorieblokken duaal naast de praktijkopdrachten en oefening, om te komen tot het afsluitende Examengesprek, waarbij de beoordeling van de beheersing van vaardigheden en kennis plaatsvind.

Na de afloop van de training beschikt de deelnemer over de volgende kennis en vaardigheden:

 • bezit kennis van biologische (omzettings-)processen
 • bezit kennis van de achtergronden van de geclassificeerde kritische punten (CCP’s)
 • bezit kennis van de principes en omstandigheden waaronder micro-organismen zich vermenigvuldigen
 • bezit kennis van de principes en voorwaarden bij opslag van goederen en producten
 • bezit kennis van de principes van afvalstroombeheersing
 • bezit kennis van de principes van persoonlijke hygiëne
 • bezit kennis van de principes van reinigen en desinfecteren
 • bezit kennis van de vormen van bederf en besmetting waaraan grondstoffen, halffabricaten en producten kunnen worden bloot gesteld
 • bezit kennis van de wettelijke regels in de Warenwet en Europese regelgeving ten aanzien van voedselveiligheid
 • bezit kennis van het HACCP principe
 • bezit kennis van specifieke bedrijfsdocumentatie rondom voedselveiligheidssystemen
 • bezit kennis van voedselveiligheidssystemen
 • kan besmetting en bederf voorkomen
 • kan de beheersmaatregelen van de CCP’s controleren
 • kan de regels van persoonlijke hygiëne hanteren
 • kan een microbiologisch monster nemen
 • kan het FIFO-systeem hanteren
 • kan het productieproces bijstellen m.b.t. voedselveiligheid
 • kan procesafwijkingen herkennen die invloed hebben op voedselveiligheid
 • kan standaardprocedures en parameters in relatie tot voedselveiligheid vinden in documenten

Bij maatwerktrajecten is er ruimte voor bedrijfsspecifieke toepassingen, vragen en doelstellingen.

Resultaat

Na afronding van de cursus ontvangen deelnemers, op basis van aanwezigheid en actieve deelname, een MBO certificaat Keuzedeel K0651 voor niveau 2 en 3 van Curio. 

Wilt u een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte voor u uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van uw organisatie.