You are here:

Hoogwerker Basiscursus of hercertificering

De specifieke regels over het werken op hoogte in bomen staan in de Arbo catalogus Hoveniers en Groenvoorziening. Zo staat er dat werknemers kennis en ervaring moeten hebben van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Goede opleiding en training is daarom heel belangrijk. Hier leer je ook welke maatregelen om veilig en gezond te kunnen werken.

Hoogwerker

Algemene informatie cursus hoogwerker

De specifieke regels over het werken op hoogte in bomen staan in de Arbo catalogus Hoveniers en Groenvoorziening. Zo staat er dat werknemers kennis en ervaring moeten hebben van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Goede opleiding en training is daarom heel belangrijk. Hier leer je ook welke maatregelen om veilig en gezond te kunnen werken.

Met de laatste wijziging van de Arbowet (1 juli 2017) is veiligheid nog belangrijker geworden. Werkgevers zullen met de wijzigende wetgeving duidelijk en overtuigend moeten kunnen laten zien dat vooraf overal aan is voldaan voor een veilige werkomgeving. Het zorgen voor de juiste scholing zal hierbij ook een belangrijk onderdeel zijn.

Data:

De cursus staat gepland - bij voldoende aanmeldingen - op de volgende momenten:

- 3 oktober 13:00-17:00u en 8 oktober 8:00-16:00u
- 22 november 13:00-17:00u en 27 november 8:00-16:00u

Bijzonderheden: Deze cursus kan ook in company uitgevoerd worden als maatwerk binnen uw bedrijf. Zo wordt de inhoud optimaal afgestemd op de deelnemers en hun werksituatie. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw bedrijf of organisatie? Neem dan contact met ons op. Op aanvraag maken we graag een offerte voor u.
Locatie: Curio, Frankenthalerstraat 15 te Breda
Voor: Medewerkers van groenbedrijven en dienst beplantingen van gemeenten die beroepsmatig met de hoogwerker werkzaamheden uitvoeren in bomen.
Door: De docent die de cursus Hoogwerker verzorgt, heeft ruime ervaring op dit gebied en kan de training op een interactieve wijze verzorgen.
Kosten: € 530,00 per persoon (vrijgesteld van btw) inclusief koffie / thee en lunch tijdens de twee aaneengesloten dagdelen. 
Duur: De cursus wordt verzorgd in 3 dagdelen van 3,5u.

Inhoud van de cursus hoogwerker

De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de training:

  • Maatregelen voor veilig en gezond werken (o.a. Arbo catalogus, veiligheidsaspecten, aansprakelijkheid)
  • Soorten en opbouw hoogwerkers (o.a. aandrijving, stabilisatie, opbouw, werkbak)
  • Werken met de hoogwerker (o.a. ingebruikname, opstellen, manoeuvreren, werkafspraken, werken met zagen op hoogte)
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen, gereedschappen en materialen (o.a. PBM’s, motorkettingzaag, handgereedschappen, communicatie middelen)

Tijdens het eerste dagdeel worden maatregelen voor veilig en gezond werken (o.a. Arbo catalogus, veiligheidsaspecten, aansprakelijkheid) die betrekking hebben op het werken met de hoogwerker besproken. Tevens worden soorten en opbouw hoogwerkers (o.a. aandrijving, stabilisatie, opbouw, werkbak) besproken. Ter ondersteuning van de theorie wordt gebruik gemaakt van een PowerPoint presentatie. De deelnemers ontvangen bij aanvang een ingebonden hand-out van de presentatie in kleur. Tevens ontvangen de deelnemers het boek ‘De Hoogwerker’. Dit boek is voorzien van duidelijke foto’s met uitleg en kan door de deelnemer als naslagwerk gebruikt worden.

Tijdens het tweede en derde dagdeel gaat men kennismaken met de hoogwerker en een inspectie aan de hoogwerker uitvoeren. Na de kennismaking  en inspectie wordt er gestart met het manoeuvreren en uitvoeren van werkzaamheden met de hoogwerker. Er wordt gewerkt met een geschikte hoogwerker, specifieke PBM’s (valbeveiliging, zaagtuniek), communicatiemiddelen en machines en/of gereedschappen die gebruikt worden tijdens het werken met motorkettingzagen in de hoogwerker worden ter beschikking gesteld door Curio.

De deelnemer zal zelf voor de resterende PBM’s moeten zorgen. (veiligheidsschoeisel, helm met gehoorbescherming en gelaatsbescherming, en zaagkleding).

Resultaat

De deelnemer maakt aan het begin van dagdeel 3 een theorietoets en wordt gedurende de gehele cursus geobserveerd en beoordeeld. Bij een voldoende beoordeling ontvangt de deelnemer het getuigschrift ‘Hoogwerker’. Naast het getuigschrift ontvangt de deelnemer een persoonsgebonden pasje met daarop de behaalde cursus.

Aan het einde van de cursus is de deelnemer bekend met de maatregelen voor veilig en gezond werken met de hoogwerker (o.a. Arbo catalogus, veiligheidsaspecten, aansprakelijkheid) en de soorten en opbouw hoogwerkers (o.a. aandrijving, stabilisatie, opbouw, werkbak).

De deelnemer kan op verantwoorde wijze werkzaamheden met de hoogwerker (o.a. ingebruikname, opstellen, manoeuvreren, werkafspraken, werken met zagen op hoogte) uitvoeren.

NB. Alleen de deelnemers die in het bezit zijn van het getuigschrift motorkettingzagen mogen de onderhoudswerkzaamheden in de boom uitvoeren met motorkettingzagen.

Wilt u een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte voor u uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van uw organisatie.